Interpretace úlohy sociální práce v sociálním bydlení perspektivou klientů

Kristina Wilamová

Mgr. Kristina Wilamová je doktorandkou na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity. Ve své disertační práci se věnuje tématu sociální práce a životním situacím osob v sociálním bydlení.

Abstrakt
CÍLE: Článek hledá odpověď na otázku: Jak je interpretována úloha sociální práce a sociálních pracovníků v projektu sociálního bydlení perspektivou klientů? TEORETICKÁ VÝCHODISKA: Sociální práce je sociálně konstruovaná a nabývá různých podob v různých kontextech. Jedním z nich je kontext bytové nouze a bezdomovectví, kdy nově vznikajícím řešením je sociální bydlení, avšak není jasné, jaká by měla být úloha sociální práce v něm. METODY: Odpověď je výsledkem kvalitativní analýzy skrze konstruktivistickou zakotvenou teorii, bylo zpracováno 16 rozhovorů, provedených s klienty projektu sociálního bydlení v Ostravě, jakožto důležitými aktéry, kteří konstruují roli sociální práce. VÝSLEDKY: V rámci analýzy dat byly identifikovány úlohy sociálních pracovníků v sociálním bydlení a reflektována vnímaná potřebnost podpory perspektivou klientů. IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: Bylo identifikováno několik rolí sociálního pracovníka v sociálním bydlení z perspektivy klientů. Na základě zjištění je také diskutována reflexe míry potřeby podpory ze strany sociální práce v sociálním bydlení. Klienti zmiňují nutnost individuálně nastavené míry podpory, dle aktuálních potřeb.

Klíčová slova
sociální práce, sociální bydlení, housing first, housing ready

s. 54 - 71

Chcete-li zobrazit tento obsah, musíte být předplatitelem časopisu.

Zapomněli jste heslo?

Nemáte předplatné? Objednejte si ho.

Chci předplatné