2/2022

Participace

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, záměrem tohoto čísla bylo vytvořit prostor pro sumarizaci dosavadních poznatků spojených s pronikáním participace do oboru sociální práce a jejím převáděním do konkrétních metod, postupů, projektů a aktivit. Na tomto základě doufáme, že společně můžeme přispět k rozvoji participativního paradigmatu v sociální práci.Zobrazit text

Text tohoto příspěvku prezentuje výkon veřejného opatrovnictví se zaměřením na kumulaci funkcí veřejného opatrovníka s funkcí sociálního pracovníka. Článek přináší odpověď na otázku: Jak sociální pracovníci vybraných obcí Moravskoslezského kraje, kteří současně vykonávají funkci veřejného opatrovníka, interpretují kumulaci obou funkcí ode dne nabytí účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zobrazit text