Janusova tvář aktivace: mezi disciplinací a zmocněním

Barbora Gřundělová

Medailon autorů:

Mgr. et Mgr. Barbora Gřundělová, Ph.D., je odbornou asistentkou na Katedře sociální práce Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity. Vystudovala obor Sociální práce a obor Veřejná politika a lidské zdroje na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Zabývá se marginalizací, sociálním vyloučením, sociální prací s rodinou a genderovou kompetencí sociálních pracovnic a pracovníků.

Anotace:

CÍLE: Cílem textu je analyzovat implementace aktivačních strategií prostřednictvím dvou klíčových modelů aktivace. TEORETICKÁ VÝCHODISKA: Text vychází z konceptu governmentality Michela Foucaulta. Jako analytický rámec zde slouží dva bipolární modely aktivace: model „práce především“ (work-first) a model „rozvoje lidského kapitálu“. METODY: Pro dosažení cíle byla využita metoda kvalitativní obsahové analýzy odborných textů. VÝSLEDKY: Na základě analýzy jsou diskutovány vybrané efekty aktivace jako komplexního kontinua mezi donucovacími a zmocňujícími praktikami na makro-, mezo- a mikroúrovni. IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: Na základě shromážděných dat je hledán potenciál sociální práce v aktivačním kontextu.

Klíčová slova:

aktivace, nezaměstnanost, trh práce, sociální práce

s. 5–20

Chcete-li zobrazit tento obsah, musíte být předplatitelem časopisu.

Zapomněli jste heslo?

Nemáte předplatné? Objednejte si ho.

Chci předplatné