6/2019

Lidé v ohrožení

31.12.2019 Tatiana Matulayová recenzovaný článek

Záměrem posledního čísla tohoto ročníku bylo diskutovat koncept rizik v aktuálním kontextu české a slovenské sociální práce. Zajímalo nás pojetí problematiky ohrožení a rizika, přístupy a metodiky posouzení rizik a jejich minimalizace, stav výzkumné reflexe a v neposlední řadě i návrhy na systémová či jiná řešení optikou sociálních pracovníků. Zobrazit text

31.12.2019 Karolína Přádová recenzovaný článek

Cílem příspěvku je syntetizovat poznatky z empirických výzkumů, které zkoumají komplexnost různých vlivů na procesy aktivizace a resocializace a povahu jejich interakcí vedoucí k posunům v sociální situaci.Zobrazit text

31.12.2019 Petr Novák, Tereza Raszková, Petra Zhřívalová recenzovaný článek

Text popisuje proces přípravy odsouzených na propuštění z výkonu trestu odnětí svobody a následnou reintegraci do společnosti ve výstupních oddílech věznic. Zaměřuje se zejména na psychologické, sociálně pedagogické a právní aspekty uvedené přípravy.Zobrazit text

31.12.2019 Soňa Vávrová, Alice Gojová, Kateřina Glumbíková recenzovaný článek

Cílem článku je popsat projevy chování související s ontologickou (ne)jistotou u dětí „bez
domova“ žijících v azylových domech anebo na ubytovnách a analyzovat jejich aktivity podporující
(znovu)získávání ontologické jistoty.Zobrazit text

31.12.2019 Magdalena Urbanová, David Urban recenzovaný článek

Na základě komunikace s učiteli a studenty sociální práce jsme nabyli dojmu, že mnozí
z nich si jsou vědomi významu etiky pro sociální práci a přijímají ji jako součást celostního
pohledu na klienta, nevědí si však rady s praktickou aplikací etických teorií na konkrétní případy.
Cílem článku je proto pomocí aplikace vybrané etické teorie do konkrétní praxe představit jednu
z možných odpovědí na otázku: Jakou roli hraje etika v praxi sociální práce?Zobrazit text

31.12.2019 Lenka Dvořáková recenzovaný článek

Autorka poukazuje na problém nízké míry institucionalizace mediace jako samostatného vzoru jednání i mediace užívané v kontextu sociální práce v české společnosti. Klade si proto otázku o vlivu legislativní úpravy výkonu mediace na její institucionalizaci.Zobrazit text