6/2019

Lidé v ohrožení

Záměrem posledního čísla tohoto ročníku bylo diskutovat koncept rizik v aktuálním kontextu české a slovenské sociální práce. Zajímalo nás pojetí problematiky ohrožení a rizika, přístupy a metodiky posouzení rizik a jejich minimalizace, stav výzkumné reflexe a v neposlední řadě i návrhy na systémová či jiná řešení optikou sociálních pracovníků. Zobrazit text

Text popisuje proces přípravy odsouzených na propuštění z výkonu trestu odnětí svobody a následnou reintegraci do společnosti ve výstupních oddílech věznic. Zaměřuje se zejména na psychologické, sociálně pedagogické a právní aspekty uvedené přípravy.Zobrazit text

Na základě komunikace s učiteli a studenty sociální práce jsme nabyli dojmu, že mnozí
z nich si jsou vědomi významu etiky pro sociální práci a přijímají ji jako součást celostního
pohledu na klienta, nevědí si však rady s praktickou aplikací etických teorií na konkrétní případy.
Cílem článku je proto pomocí aplikace vybrané etické teorie do konkrétní praxe představit jednu
z možných odpovědí na otázku: Jakou roli hraje etika v praxi sociální práce?Zobrazit text