Reflexe vybraného dilematu sociální práce optikou etické teorie I. Kanta

Magdalena Urbanová, David Urban

Medailon autorů:

Mgr. et Bc. Magdalena Urbanová je sociální pracovnice, má pracovní zkušenost z oblasti péče o dítě (Orgán sociálně-právní ochrany dětí). Dále také pracovala na Úřadu práce České republiky (příspěvek na péči).

Doc. PhDr. David Urban, Ph.D., je sociální pracovník a pedagog, profesně se věnuje sociální práci s rodinou a sociálnímu vyloučení, přičemž v této oblasti publikuje a doposud participoval na několika výzkumných projektech.

Anotace:

CÍLE: Na základě komunikace s učiteli a studenty sociální práce jsme nabyli dojmu, že mnozí z nich si jsou vědomi významu etiky pro sociální práci a přijímají ji jako součást celostního pohledu na klienta, nevědí si však rady s praktickou aplikací etických teorií na konkrétní případy. Cílem článku je proto pomocí aplikace vybrané etické teorie do konkrétní praxe představit jednu z možných odpovědí na otázku: Jakou roli hraje etika v praxi sociální práce? TEORETICKÁ VÝCHODISKA: Reflexe vybraného dilematu z prostředí sociálně-právní ochrany dětí je provedena optikou etické teorie I. Kanta. METODY: Použitou metodou pro tento text byla reflexe, kterou chápeme jako ohlédnutí za dosavadní činností propojování etických teorií s  kazuistikami z praxe sociální práce. V tomto textu jsme při jejím provádění postupovali tak, že jsme hledali náměty pro řešení dilematu vybrané kazuistiky z prostředí sociálně-právní ochrany dětí v etické teorii I. Kanta. VÝSLEDKY: Výsledkem našeho článku je ukázka, jak lze při úvaze nad  vybraným dilematem sociální práce hledat náměty pro jeho řešení optikou etické teorie I. Kanta. IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: Při řešení dalších dilemat v praxi sociálního pracovníka lze využít příklad uvedený v tomto článku. Článek tedy ukazuje možný způsob využití etických teorií v praxi sociální
práce.

Klíčová slova:

dilema, etická teorie, kategorický imperativ

s. 75–90

Chcete-li zobrazit tento obsah, musíte být předplatitelem časopisu.

Zapomněli jste heslo?

Nemáte předplatné? Objednejte si ho.

Chci předplatné