Mediace jako instituce v současné české legislativě

Lenka Dvořáková

Medailon autorů:

Mgr. et Mgr. Lenka Dvořáková je absolventkou magisterských oborů sociologie a sociální politika a sociální práce. V současnosti postgraduálně studuje obor sociální politika a sociální práce na Katedře sociální politiky a sociální práce Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Oblastí jejího výzkumného zájmu je institucionalizace mediace, internetové poradenství, péče o lokality zapsané v seznamu UNESCO a scénáře krizového řízení.

Anotace:

CÍLE: Autorka poukazuje na problém nízké míry institucionalizace mediace jako samostatného vzoru jednání i mediace užívané v kontextu sociální práce v české společnosti. Klade si proto otázku o vlivu legislativní úpravy výkonu mediace na její institucionalizaci. TEORETICKÁ VÝCHODISKA: Příspěvek nahlíží na mediaci jako instituci v pojetí zákonů č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě ČR, a č. 202/2012 Sb., o mediaci, z perspektivy sociálního konstruktivismu Bergera a Luckmanna a strukturního funkcionalismu B. Malinowskiho. METODY: Metodou zkoumání zmíněných zákonů je obsahová analýza. VÝSLEDKY: Na základě zjištěného lze konstatovat, že legislativní úprava mediace potenciálně napomáhá institucionalizaci mediace samotné. IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: Nicméně pro užívání mediace v kontextu sociální práce může mít legislativní úprava mediace v České republice jak podporující, tak limitující efekt.

Klíčová slova:

instituce, institucionalizace, legislativa, mediace, sociální práce

s. 127–141

Chcete-li zobrazit tento obsah, musíte být předplatitelem časopisu.

Zapomněli jste heslo?

Nemáte předplatné? Objednejte si ho.

Chci předplatné