Janusova tvář sociální práce: Tři pohledy na pojetí kontroly v sociální práci

Radka Janebová, Zuzana Truhlářová

Medailon autorů:

Mgr. et Mgr. Radka Janebová, Ph.D., pracuje jako odborná asistentka na Ústavu sociální práce Univerzity Hradec Králové a zároveň jako sociální pracovnice v Občanském sdružení Salinger v projektu Triangl, kde se věnuje sanaci rodiny a moderování případových konferencí. Zabývá se kontexty rozhodování v sociální práci, kritickou sociální prací a genderovými aspekty sociální práce.

Mgr. Zuzana Truhlářová, Ph.D., je ředitelkou Ústavu sociální práce Univerzity Hradec Králové. Orientuje se na sociální práci se seniory, zejména na téma neformální péče, a na sociální práci se skupinou.

Anotace:

Sociální práce má na jedné straně přispívat k sociálnímu altruismu a prosazování sociální spravedlnosti a lidských práv, na druhé straně pracovat pro dobro společnosti jako celku či kontrolovat jedny v zájmu ochrany práv druhých nebo jich samých. Sociální pracovníci se pak opakovaně ocitají v situacích, kdy musí řešit dilema mezi pomocí a kontrolou. Zatímco pomoci je v českém kontextu sociální práce věnována celá řada publikací, kontrola zůstává spíše opominuta. Cílem článku je popsat pojetí kontrolní funkce sociální práce ve třech sociologických paradigmatech (konsenzuálním paradigmatu, teorii konfliktu, postmodernistických teorií) z perspektivy kritické sociální práce. V závěru jsou promýšleny užitečné impulzy pro sociální práci přicházející ze všech tří proudů.

Klíčová slova:

sociální kontrola, kontrola, sociální práce, sociologická paradigmata

s. 116–130