6/2017

Sociální práce a neformální péče

31.12.2017 Radana Kroutilová Nováková, Soňa Kinská recenzovaný článek

Autorky v předkládané studii mapují využívání příspěvku na péči romskými příjemci v kontextu diskuse o zneužívání této dávky. Vychází přitom z dílčích výsledků kvantitativního výzkumu, který realizovaly v letech 2014–2015 technikou dotazníkového šetření.Zobrazit text

31.12.2017 Vladimír Fišera, Michal Klapal, Marek Šimůnek recenzovaný článek

Cílem příspěvku je představit sociálním pracovníkům princip dvojího účinku, etickou teorii, která se snaží hledat morálně správné rozhodnutí v situaci, kdy nějaké rozhodnutí způsobí jak dobrý, tak také špatný či nežádoucí účinek.Zobrazit text

31.12.2017 Petr Vojtíšek recenzovaný článek

Článek přináší přehled o vnímání sociální práce v ČR samotnými sociálními pracovníky. Je výstupem ze série diskusních setkání se sociálními pracovníky a dalšími profesionály, kteří v sociální práci působí (vzdělavatelé, zástupci samospráv apod.).Zobrazit text