Princip dvojího účinku v sociální práci

Vladimír Fišera, Michal Klapal, Marek Šimůnek

Medailon autorů:

Mgr. Vladimír Fišera je doktorandem oboru Aplikovaná etika na Fakultě humanitních studií UK.

Mgr. Michal Klapal je etoped a terapeut s praxí ve školství a sociálních službách a je doktorandem oboru Aplikovaná etika na Fakultě humanitních studií UK.

PhDr. Marek Šimůnek, MBA, má dlouholetou praxi v oblasti sociální rehabilitace osob se zrakovým postižením a nyní působí jako vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Hradce Králové.

Anotace:

Cílem příspěvku je představit sociálním pracovníkům princip dvojího účinku, etickou teorii, která se snaží hledat morálně správné rozhodnutí v situaci, kdy nějaké rozhodnutí způsobí jak dobrý, tak také špatný či nežádoucí účinek. Autoři chtějí posoudit, zda je princip dvojího účinku použitelný jako nástroj morálního rozhodování v praxi sociálního pracovníka. První část objasňuje princip dvojího účinku ve znění navrhovaném filosofem Davidem Černým. Druhá část je zaměřena na kritiku tohoto principu a možná nebezpečí vyplývající z jeho jednostranného výkladu. Třetí část je věnována praxi sociální práce. Na dvou reálných příkladech se tu autoři snaží posoudit, zda je skutečně možné princip dvojího účinku využít v praxi, což usnadní morální rozhodování sociálních pracovníků.

Klíčová slova:

etika, morálka, princip dvojího účinku, sociální práce

s. 110–115