Komunitní školy – příležitost pro rozvoj školské sociální práce?

Anna Krausová

Medailon autorů:

Mgr. Anna Krausová, Ph.D., působí jako odborná asistentka na Katedře sociálních věd Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity v Ostravě, kde se mimo jiné zabývá výukou komunitní sociální práce, makrometod sociální práce, projektového řízení a fundraisingu. V oblasti komunitní práce je tématem autorčina zaměření problematika komunitního vzdělávání.

Anotace:

Snahou příspěvku je poukázat na to, jaký význam může mít komunitní přístup a aplikace školského komunitního modelu na rozvoj školské sociální práce. Ve svém příspěvku se budu věnovat posouzení otázky, zdali prostředí komunitní školy může nabídnout příležitosti pro rozvoj školské sociální práce.

Příspěvek je nejdříve zaměřen na představení komunitních škol, přičemž pozornost je věnována i pohledu do historie komunitních škol ve Spojených státech, Velké Británii, Německu; a následně nabízí pohled na rozvoj komunitních škol v České republice. Závěr příspěvku se věnuje zamyšlení nad pracovní pozicí koordinátora komunitního vzdělávání v komunitní škole a otázkou, zdali by tuto pozici mohl vykonávat sociální pracovník.

Klíčová slova:

komunita, komunitní škola, komunitní přístup, komunitní vzdělávání, školská sociální práce, Village College, Educational Priority Areas

s. 50–63