Mateřství žen s mentálním postižením pohledem sociálních pracovníků: Bezmoc, ale čí?

Zdeňka Adamčíková, Jana Bernoldová, Iva Strnadová, Jan Klusáček

Medailon autorů:

Mgr. Zdeňka Adamčíková vystudovala magisterský obor speciální pedagogika na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V současnosti působí na této fakultě jako doktorand. Zároveň pracuje v Nadačním fondu J&T, kde má na starosti agendu Náhradní rodinné péče.

Mgr. Jana Bernoldová vystudovala magisterský obor speciální pedagogika na Pedagogické fakultě Karlovy Univerzity v Praze. Od roku 2014 působí jako externí doktorandka na Katedře speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Karlovy Univerzity v Praze. V současnosti pracuje jako vedoucí pracoviště v organizaci Rytmus Benešov, o. p. s., kde se věnuje práci s lidmi s mentálním postižením.

Doc. Iva Strnadová, Ph.D., působí na University of New South Wales, School of Education, Austrálie. Od roku 2007 je také čestnou členkou University of Sydney, Faculty of Education and Social Work, Austrálie. V přednáškové a výzkumné činnosti se věnuje problematice mentálního postižení a poruch autistického spektra.

Mgr. Jan Klusáček působí jako výzkumník v mezinárodní organizaci Lumos, která se zaměřuje na podporu deinstitucionalizace péče o ohrožené děti, je studentem doktorského studia na Katedře veřejné a sociální politiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze a vyučujícím sociální politiky a metod sociálního výzkumu na Evangelikálním teologickém semináři.

Anotace:

Matky s mentálním postižením (MP) byly velmi dlouhou dobu opomíjenou skupinou jak ve výzkumu, tak v každodenní praxi sociálních pracovníků a speciálních pedagogů. Přitom zkušenosti, postoje, kvalifikovanost a nabízená podpora ze strany odborníků do jisté míry určují kvalitu života těchto matek a zejména jejich dětí. Cílem výzkumu prezentovaného v tomto článku bylo analyzovat klíčová témata determinující úspěšné či neúspěšné zvládání mateřské role matek s MP z hlediska sociálních pracovníků. Autoři provedli dotazníkové šetření dovedností, zkušeností a postojů sociálních pracovníků k vybraným aspektům těhotenství a mateřství žen s mentálním postižením. Výzkumu se zúčastnilo 329 odborníků (sociálních pracovníků, speciálních pedagogů). Výzkum potvrdil, že odbornost a nabízená podpora ze strany sociálních pracovníků není dostatečná. Rozvoj klíčové sociální služby (sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi) společně s posílením kapacit a dalším profesním rozvojem odborníků se z hlediska adekvátní podpory matek s MP jeví do budoucna jako stěžejní.

Klíčová slova:

ženy, mentální postižení, těhotenství, mateřství, postoje, zkušenosti, znalosti, sociální pracovníci, dotazníkové šetření

s. 28–40