Mediace v trestní justici v ČR

Zuzana Bořilová

Medailon autora:

Mgr. Zuzana Bořilová je absolventkou oboru SPSP na FSS MU v Brně. Svůj zájem o probaci a mediaci projevila již při psaní bakalářské práce věnující se tématu „Obecně prospěšné práce jako alternativní trest pro mladistvé“. Téma magisterské práce je shodné s tématem stati.

Abstrakt:

Tématem této stati je uplatňování mediace v trestní justici v České republice. Zaměřuje se především na identifikaci možných příčin neúspěchu mediace v trestní justici. Proto je jejím cílem zodpovědět otázku, jaké jsou podle úředníků PMS ČR nejčastější příčiny neuzavření dohod tvořících přípravu podkladů pro podmíněné zastavení trestního stíhání v rámci mediační činnosti prováděné PMS ČR. Na základě realizovaného výzkumu předkládá škálu příčin, které se objevují v praxi.

s. 120 – 131