4/2005

Probace a mediace

30.11.2005 Monika Šišláková recenzovaný článek

utorka v této stati odpovídá na otázku: „Přispívají podmínky výchovy v sociálně vyloučených romských rodinách k potenciálnímu delikventnímu chování romské mládeže?“ Studie vychází ze 17 kvalitativních rozhovorů s profesionály, kteří pracují se sociálně vyloučenými romskými dětmi a jejich rodinami.Zobrazit text

30.11.2005 Beáta Balogová recenzovaný článek

V súčasnosti sa sociálne služby pre seniorov javia ako nevyhnutná súčasť pomoci riešenia sociálnej odkázanosti seniora a jeho rodiny, ktorá sa nemôže z rôznych dôvodov o svojho člena postarať. Súbor služieb sociálnej pomoci by mal vyústiť ku komplexnosti v záujme zvýšenia kvality života seniora.Zobrazit text

30.11.2005 Jane Prior recenzovaný článek

Tato práce představuje etiku ctností Alistaira MacIntyra. Tento autor kritizuje osvícenský projekt a zejména vědeckou racionalitu a její vliv na filozofii. Tvrdí, že vědecká racionalita v oblasti morálky nevyhnutelně ústí v emotivismus. Po posouzení toho, co rozumí pojmem emotivismus, je deontologické pojetí morálky zavrženo ve prospěch morálky pojaté z hlediska areté. Zobrazit text

30.11.2005 Milan Šveřepa recenzovaný článek

Text se věnuje vztahu sociální práce a médií. Popisuje tři roviny vztahu sociální práce a médií: zpravodajství o sociální práci, využívání médií k naplnění cílů sociální práce a profesní média. Podrobněji se zaměřuje na zpravodajství o sociální práci: popisuje způsob, jakým o ní referují tři vybrané české deníky.Zobrazit text

30.11.2005 Zuzana Bořilová recenzovaný článek

Tématem této stati je uplatňování mediace v trestní justici v České republice. Zaměřuje se především na identifikaci možných příčin neúspěchu mediace v trestní justici. Proto je jejím cílem zodpovědět otázku, jaké jsou podle úředníků PMS ČR nejčastější příčiny neuzavření dohod tvořících přípravu podkladů pro podmíněné zastavení trestního stíhání v rámci mediační činnosti prováděné PMS ČR. Na základě realizovaného výzkumu předkládá škálu příčin, které se objevují v praxi.Zobrazit text

30.11.2005 Jana Pažoutová-Růžičková recenzovaný článek

Předkládaná práce je zacílena na zodpovězení otázky, jak je v trestní justici ČR řešena problematika delikvence mládeže z hlediska potenciálního využití sociální práce. Cílem je chronologické srovnání řešení problematiky delikvence mládeže v trestní justici, posouzení společných a odlišných rysů, jejich vysvětlení a zhodnocení na základě poznatků zjištěných z teoretických východisek a analýzy trestních zákonů z let 1931, 1950 a právní úpravy platné v roce 2002.Zobrazit text