Monitoring a analýza kvalifikačních potřeb ve Švédsku

Lenka Klimplová

Medailon autorů:

Mgr. Lenka Klimplová, M.A., je postgraduální studentkou na katedře SPSP FSS MU v Brně. Zabývá se tématem nových sociálních rizik a rolí zaměstnavatelů. Podílí se na výzkumném projektu „Nová sociální rizika trhu práce a potřeby reformy jeho politické regulace po vstupu ČR do EU (monitoring a vyhodnocení potřeb)“.

Anotace:

Stať prezentuje metodiku monitoringu a analýzy kvalifikačních potřeb ve Švédsku, která je založená na dotazování zaměstnavatelů a sledování dalších sociálně-ekonomických proměnných. Právě monitoring a analýza kvalifikačních potřeb se jeví jako vhodný nástroj k redukci tzv. nových sociálních rizik ve sféře placené práce, především pak rizik spojených se vstupem na pracovní trh a rizik spojených s adekvátní kvalifikací pro uplatnění se na trhu práce.

Klíčová slova:

monitoring, analýza kvalifikačních potřeb, Švédsko

s. 121–130