Možné deficity v oblasti funkční gramotnosti a občanské orientovanosti jako rizikový faktor i potenciální spouštěč zadlužování občanů se zdravotním postižením

Libor Novosad, Marcela Novosádová

Medailon autorů:

PhDr. Mgr. Libor Novosad, Ph.D. poradenský speciální pedagog a sociální pracovník; vysokoškolský učitel; nezávislý konzultant. Vede Akademickou poradnu při TU v Liberci, externě přednáší na KSPSP FSS MU, člen vědecké rady FSS OU. Působí ve výboru Společnosti sociálních pracovníků ČR a v radě Asociace vysokoškolských poradců, je předsedou Asociace poraden pro osoby se zdravotním postižením. Spolupracuje s několika NNO, poskytujícími odborné sociální poradenství.

Bc. Marcela Novosádová vystudovala sociální práci a doplňující pedagogické studium na Fakultě pedagogické TU v Liberci, dokončuje magisterské studium sociální pedagogiky na FF UK v Praze. Pracuje v neziskovém sektoru.

Anotace:

Příspěvek se tematicky zaměřuje na specifika osob se zdravotním postižením a možné omezení jejich funkční gramotnosti. V této souvislosti upozorňuje jak na obecné příčiny zadlužování občanů, tak na rizikové postavení lidí s postižením ve spotřebitelském světě a vztazích. Nabízí realizovatelná řešení v oblasti prevence zadlužování lidí s postižením i řešení jejich finančních problémů. Autoři textu kombinují bohaté zkušenosti z poradenské praxe s teoretickými východisky tématu, k nimž však není dostatek tematicky relevantní literatury.

Klíčová slova:

specifika lidí s postižením, funkční gramotnost, příčiny zadlužování, prevence zadlužování

s. 73–79