Možnosti sociálních intervencí v prostředí ilegální pracovní migrace

Pavel Kliment, Daniel Topinka

Medailon autora:

PhDr. Pavel Kliment, Ph.D., pracuje jako odborný asistent na katedře sociologie a andragogiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Zabývá se zde obecnými problémy poradenství v sociální práci. V letech 1999–2005 pracoval jako metodik sociální práce ve Správě uprchlických zařízení Ministerstva vnitra ČR, kde zastával i funkci psychologa.

PhDr. Daniel Topinka působí jako odborný asistent na katedře sociologie a andragogiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Věnuje se tématu mezinárodních migrací a sociální inkluzi imigrantů. V letech 1999–2005 pracoval jako sociální pracovník a vedoucí přijímacího střediska Vyšní Lhoty ve Správě uprchlických zařízení Ministerstva vnitra ČR.

Abstrakt:

Ve stati pojednáváme o možnostech sociální intervence ve prospěch ilegálních pracujících migrantů. Nejprve vymezujeme termíny ilegální migrace a ilegální pracující migrant, dále se zabýváme situací a postavením ilegálních pracujících migrantů v rámci ČR a dospíváme k deskripci jejich životních podmínek. Uvedené uvozuje vlastní nástin možných podob sociální intervence.

s. 91 – 102