Možnosti využití mediace jako metody sociální práce v reakci na výzvy současné doby

Klára Brožovičová, Mirka Nečasová

Mgr. et Mgr. Klára Brožovičová, Ph.D., je doktorandkou na Katedře sociální politiky a sociální práce Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, kde se podílí na výuce předmětu Přístupy v sociální práci – vyjednávání a mediace. Specializuje se na výzkum rodinné mediace v rámci sociální práce a sociálně-právních předpokladů mediace. Je absolventkou výcviku v transformativní mediaci (2017, BrainPlay) stejně tak jako ve facilitativní mediaci (2019, Centrum pro řešení sporů, Praha). V letech 2018–2020 působila v Mediačním centru CSS Brno jako rodinná mediátorka, od roku 2020 pracuje jako zapsaná mediátorka pro Brněnskou mediační kancelář.

PhDr. Mirka Nečasová, Ph.D., pracuje jako odborná asistentka na Katedře sociální politiky a sociální práce Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, kde vyučuje předměty zaměřené na filosofii a etiku v sociální práci, supervizi, vyjednávání a mediaci a kariérové poradenství. Katedru zastupuje v Asociaci vzdělavatelů v sociální práci. Od roku 2000 působí jako mediátorka, nejdříve v Občanské poradně Brno, od roku 2008 také zakládající členka a mediátorka v Mediačním centru, z. s., v Brně. Oblastí jejího výzkumného a vědeckého zájmu je identita profese sociální práce, eticky významné situace v sociální práci, supervize a osobní a profesní růst, občanské poradenství.

Abstrakt
CÍLE: Článek se věnuje možnosti využití mediace jako metody sociální práce v současných společenských podmínkách, a to konkrétně v reakci na aktuální výzvy, jako jsou následky pandemie covid-19. TEORETICKÁ VÝCHODISKA: Sociální práci je možné definovat jako sociálně konstruovanou aktivitu působící ve společenském kontextu. Reakce na společenské podmínky bývá v rámci profese mimo jiné vyjádřena prostřednictvím posunu výkladu stěžejních hodnot. Hodnoty jsou pak vyjádřeny v dokumentech profese, jako je například definice sociální práce a mezinárodní etický kodex. V současné době se pro sociální práci vynořují další výzvy, spojené s důsledky pandemie covid-19. Článek se blíže zaměřuje na možnosti využití mediace jako metody sociální práce v tomto kontextu. METODY: Jedná se o teoretickou stať analyzující možnosti využití mediace jako metody sociální práce v reakci na nové výzvy a s ohledem na klíčové hodnoty obsažené v mezinárodním etickém kodexu sociální práce. VÝSLEDKY: Z analýzy vyplývá, že je mediace vhodnou metodou, kterou je možné využít v sociální práci v reakci na aktuální výzvy, a to způsobem, který odpovídá vybraným bodům mezinárodního etického dokumentu. IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: Na základě výsledků analýzy jsou formulována doporučení pro důraznější uplatnění mediačních a vyjednávacích technik v sociální práci.

Klíčová slova
mediace, metoda sociální práce, hodnoty, pandemie covid-19

s. 106-121

Chcete-li zobrazit tento obsah, musíte být předplatitelem časopisu.

Zapomněli jste heslo?

Nemáte předplatné? Objednejte si ho.

Chci předplatné