Pandemie koronaviru – ohrožení, krize, či příležitost pro sociální práci?

Jindřich Šrajer

Doc. Jindřich Šrajer, SDB, Dr. theol., je docentem na Katedře sociální a charitativní práce na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a vedoucím Pracovní skupiny pro sociální otázky při České biskupské konferenci. Věnuje se teologické etice, etice sociální práce a sociálnímu učení katolické církve.

Abstrakt
CÍLE: Článek reflektuje požadavek interdisciplinárního přístupu a jeho podobu u teologa Riana Ventera vzhledem k pandemii COVID-19 a v ní obsažené jedinečné výzvě pro sociální práci. TEORETICKÁ VÝCHODISKA: Text vychází z odborných článků a literatury, především z odborné statě Theology, Philosophy of Biology and Virology: An Interdisciplinary Conversation in the Time of COVID-19 teologa Riana Ventera. METODY: Teoreticky pojatá stať dokládá požadavek na komplexní interdisciplinární přístup k soudobé pandemii. Jeho přínos je prokazován na exkluzivní pozici teologa Riana Ventera. To umožňuje přesnější pochopení samotné reality a podstaty sociální práce. VÝSLEDKY: Prokazuje se potřebnost a přínosnost interdisciplinárního přístupu v podání teologa Riana Ventera pro citlivější a diferencovanější vnímání reality a tím i sociální práce v době pandemie COVID-19. IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: Text předkládá pojetí etiky v rámci sociální práce, které pandemie COVID-19 zvýraznila. Jde o pojetí etiky spojené s nejistotou a neurčitostí, s trvalou ochotou k nasazení se pro druhého, k solidaritě a k sebeodříkání.

Klíčová slova
pandemie COVID-19, teologie, filosofie biologie, virologie, interdisciplinarita, sociální práce, etika

s. 5-15

Chcete-li zobrazit tento obsah, musíte být předplatitelem časopisu.

Zapomněli jste heslo?

Nemáte předplatné? Objednejte si ho.

Chci předplatné