3/2023

Pandemie

Od roku 2019 jsme čelili pandemii COVID-19, která zasáhla skutečně celou planetu. Pandemie přinesla nejen šíření onemocnění, ale zároveň rozvoj vědeckého poznání na různých úrovních (zdravotnických, společenských, psychologických atd.), stejně tak i velké emoce ve společnosti, zpochybňování racia a také vědy a vědeckých poznatků. Zobrazit text

Cílem této studie je zjistit, jak jednotliví aktéři v sociálních službách vnímají důležitost jednotlivých domén sociálních služeb, jaké jsou jejich preference k zařazení těchto domén do standardů kvality sociálních služeb, jak se případně toto vnímání liší mezi aktéry a jaká je vzájemná vazba mezi vnímanou důležitostí a preferencí k zařazení do standardů. Zobrazit text