Pôsobenie sociálneho pracovníka a sociálnej pracovníčky v školskom prostredí z pohľadu učiteľov a učitelek

Michaela Skyba

Medailon autorů:

Mgr. Michaela Skyba je internou doktorandkou na Katedre sociálnej práce Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Výskumne aj publikačne sa venuje téme školskej sociálnej práce a sociálnej práci s deťmi so syndrómom CAN a ich rodinami.

Anotace:

Príspevok približuje prvotné zistenia z výskumu zameraného na identifikovanie faktorov determinujúcich zriadenie školskej sociálnej práce. Ide o prvý výskum, ktorý je realizovaný v spolupráci s Českou republikou, pričom úmyslom je v budúcnosti tieto výsledky komparovať. Výskumné zistenia ponúkajú prehľad o súčasnom nazeraní učiteľov/učiteliek na školskú sociálnu prácu a zároveň formulujú výzvy, ktoré sa ukazujú ako významné pre uvažovanie o zriadení novej pozície v súčasnej postmodernej spoločnosti.

Klíčová slova:

výzkumná zjištění, názory vyučujících, sociální práce ve škole

s. 64–84