Příběhy a profesionální pomáhání

Oldřich Matoušek, Erika Landischová

Medailon autora:

Doc. PhDr. Oldřich Matoušek, původně klinický psycholog zabývající se manželskou a rodinnou terapií. Od devadesátých let vysokoškolský učitel. Autor řady monografií a učebnic s tematikou sociální práce, rodiny, rizikové mládeže a dětí. Posledních osm let vede katedru sociální práce na FF UK Praha. Pracuje i jako konzultant organizací poskytujících sociální služby.Mgr. Erika Landischová vystudovala FTVS UK v Praze, obor taneční a umělecká výchova zdravotně postižených. V současnosti interní doktorandka na katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 2004 vyučuje předmět Arteterapie na PedF UK v Praze. Od roku 1996 vede program taneční terapie a arteterapie pro klienty s mentálním postižením v zařízení Modrý klíč v Praze.

Abstrakt:

Článek je pokusem o jednoduchou typologii příběhů využitelných při práci s klienty v pomáhajících profesích. U každého typu autoři upozorňují na terapeutický potenciál příběhů. Největší pozornost věnují samozřejmě příběhům autobiografickým.

s. 87 – 94