4/2007

Praxe a supervize v sociální práci

30.11.2007 Oldřich Chytil recenzovaný článek

Sociální práce je nerozlučně spjata s projektem moderny a jejího rozvoje. Moderna prochází v současné době druhou vlnou modernizace. Protože je sociální práce svázána s vývojem moderny, je třeba diskutovat důsledky modernizace pro sociální práci. Zobrazit text

30.11.2007 Mona Franséhn recenzovaný článek

Ve svém příspěvku se Mona Franséhn zaměřuje na vývoj supervize v sociální práci ve Švédsku od osmdesátých let do dnešních dnů a také na supervizi určenou především profesionálním sociálním pracovníkům. Popisuje, jak se tato oblast vyvíjela a jakým způsobem přispěl tento směr supervize k profesionalizaci sociální práce ve Švédsku.Zobrazit text

30.11.2007 Zuzana Havrdová recenzovaný článek

Ve svém příspěvku se vracíme k pojmu vzdělávací supervize jako nejstarší a nejrozšířenější formě supervize v historii sociální práce. Připomínáme stručně některé dějinné momenty, návaznosti na tutoring, sebezkušenostní akcenty a proces diferenciace vůči tzv. profesionální supervizi. Optikou těchto reminiscencí se kriticky zamýšlíme nad současnou situací v praktické výuce sociální práce. Zobrazit text

30.11.2007 Oldřich Matoušek, Erika Landischová recenzovaný článek

Článek je pokusem o jednoduchou typologii příběhů využitelných při práci s klienty v pomáhajících profesích. U každého typu autoři upozorňují na terapeutický potenciál příběhů. Největší pozornost věnují samozřejmě příběhům autobiografickým.Zobrazit text

30.11.2007 Eva Matoušková recenzovaný článek

Tento článek pojednává o problematice probační a mediační služby v České republice z pohledu případové studie. Autorka se na základě svého výzkumu snaží najít odpověď na otázku: „Jak pracovníci nejmenovaného střediska Probační a mediační služby ČR reagují na to, co jim komplikuje výkon jejich povolání?“Zobrazit text

30.11.2007 Ivan Hofmann, Lenka Sazečková recenzovaný článek

Problematika legislativy partnerského soužití homosexuálů je přibližně rok po jeho schválení 1. 7. 2006 živě diskutované téma nejen mezi homosexuální menšinou. Po prostudování současné podoby zákona o registrovaném partnerství se domníváme, že zákon nedostatečně ošetřuje některé právní aspekty. Cílem předloženého příspěvku je kvantitativní výzkum, který se snažil zjistit, zdali se obsah zákona o registrovaném partnerství setkal s kladnými ohlasy u homosexuálů a zdali budou mít homosexuálové zájem uzavírat na základě tohoto právního předpisu registrované partnerství. Zobrazit text

30.11.2007 Pavla Radová recenzovaný článek

Tento text se zaměřuje na využití zájmových organizací pro seniory, které pomáhají zprostředkovat sociální kontakty mezi členy, pořádají volnočasové aktivity a poskytují další služby. K prozkoumání motivace účasti na aktivitách pořádaných zájmovými organizacemi byly použity metody kvalitativního výzkumu. Zobrazit text