Využití zájmových organizací pro seniory

Pavla Radová

Medailon autora:

Bc. Pavla Radová je absolventkou Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulty sociálně ekonomické, oboru sociální práce. V současné době studuje na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

Abstrakt:

Tento text se zaměřuje na využití zájmových organizací pro seniory, které pomáhají zprostředkovat sociální kontakty mezi členy, pořádají volnočasové aktivity a poskytují další služby. K prozkoumání motivace účasti na aktivitách pořádaných zájmovými organizacemi byly použity metody kvalitativního výzkumu. Článek se zaměřuje na míru spokojenosti s rozsahem aktivit a hodnocení přínosu těchto činností z pohledu samotných seniorů. Z hlediska využití volného času běžného dne byla prozkoumána také skupina seniorů žijících v institucionální péči, aby tak mohlo být poukázáno na rozdíly mezi těmito dvěma skupinami. Tento text ústí v závěrečné doporučení, které ukazuje na možnost využití svépomocného prvku také vně zájmových organizací pro seniory.

s. 111 – 116