Sebevýzkum jako nástroj řešení problémů práce s klientem

Libor Musil, Renáta Talašová

Medailon autorů:

Prof. PhDr. Libor Musil, CSc., působí na Katedře sociální politiky a sociální práce FSS MU v Brně. Zabývá se utvářením přístupu ke klientům v kontextu kultury organizací služeb sociální práce a otázkami institucionalizace sociální práce.

Mgr. Renáta Talašová je doktorskou studentkou na Katedře sociální politiky a sociální práce FSS MU v Brně. Současně pracuje jako probační úředník na středisku Probační a mediační služby ČR v Brně.

Anotace:

Stať je věnována otázce: „Jak a v čem je možné pomocí sebevýzkumu překonávat realizační obtíže využití výzkumu při řešení problémů práce s klienty?“ Autoři formulují metodické principy „sebevýzkumu“ (způsobu řešení problémů práce s klientem pomocí výzkumu vlastní praxe) a zdůvodňují je potřebou zvládat negativní působení spolupráce sociálních pracovníků s externím výzkumníkem v kontextu „akčního výzkumu“. Na otázky o očekávaných přínosech aplikace metodických principů sebevýzkumu odpovídají pomocí případové studie Sebezkoumání probační pracovnice.

Klíčová slova:

akceptace zpětné vazby, sebevýzkum, sociální práce

s. 75–89