Sociální práce s fotbalovými fanoušky během mistrovství Evropy 2008

Barbora Jindrová, Josef Smolík

Medailon autorů:

Bc. Barbora Jindrová působí na Fakultě humanitních studií Karlovy univerzity. Je studentka oboru Supervize a management v sociálních a zdravotnických zařízeních, FHS UK. Vystudovala sociální práci na Západočeské univerzitě a věnovala se tematice sociální práce s mládeží, nespecifické terénní práci a nízkoprahovým klubům pro děti a mládež. Je koordinátorem projektu Czech Fan Embassy, který byl realizován již na třech mezinárodních fotbalových šampionátech.

PhDr. Josef Smolík, Ph.D., je zaměstnán jako odborný asistent na oddělení bezpečnostních a strategických studií na katedře politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Vystudoval politologii, psychologii a sociální pedagogiku na Masarykově univerzitě. Odborně se věnuje radikálním politickým stranám, politické psychologii a subkulturám mládeže. Autor knihy Fotbalové chuligánství (2008), spoluautor knihy Psychologie vůdcovství (2008, společně s Josefem Lukasem).

Anotace:

Článek představuje jedno z témat sociální práce s fotbalovými fanoušky. Teoretická část práce se zaměřuje na vývoj sociální práce s fanoušky v zahraničí a v České republice, shrnuje základní poznatky a informuje o tzv. fanouškovských ambasádách. Praktická část práce popisuje sociální práci s fanoušky během posledního mistrovství Evropy ve fotbale, představuje služby stacionárních i mobilních fanambasád a jejich celkové zajištění.

Klíčová slova:

sociální práce, fotbaloví fanoušci, fanouškovské ambasády

s. 119–126