Souvislost mezi anticipovanou dostupností sociální opory a kvalitou života seniorů: implikace pro sociální práci

Ivana Kowaliková, Oldřich Chytil

Medailon autorů:

Mgr. Ivana Kowaliková je studentkou doktorského studijního oboru Sociální práce na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity.

Prof. PaedDr. Oldřich Chytil, Ph.D., je profesorem sociální práce na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity. Zabývá se teoriemi a metodami sociální práce a důsledky modernizace pro sociální práci. Je ředitelem Evropského výzkumného institutu sociální práce Ostravské univerzity.

Anotace:

CÍLE: Stať publikuje výsledky výzkumu, jehož cílem bylo zjistit, zda existuje souvislost mezi typem domácnosti seniorů a anticipovanou dostupností sociální opory seniorů v obtížné situaci a zda existuje souvislost mezi anticipovanou dostupností sociální opory seniorů v obtížné situaci a kvalitou života seniorů ve zvolených indikátorech, a to v závislosti na typu jejich domácnosti. TEORETICKÁ VÝCHODISKA: Teoretickým východiskem statě je teorie sociální opory. METODY: Použitou metodou výzkumu je sekundární analýza šetření Generation and Gender Survey Czech Republic (GGS, 2005). VÝSLEDKY: Výsledkem výzkumu je zjištění, že mezi typem domácnosti seniorů a anticipovanou dostupností sociální opory seniorů v obtížné situaci existuje souvislost. Dalším zjištěním je, že mezi anticipovanou dostupností sociální opory seniorů v obtížné situaci a zvolenými indikátory kvality života seniorů existuje souvislost. IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: Výsledky výzkumu nás ospravedlňují tvrdit, že zásadním úkolem  sociální práce se seniory je rozvíjet intervence zaměřené na zajištění a udržení dostupnosti sociální opory.

Klíčová slova:

jednočlenná domácnost, dvou- a vícečlenná domácnost, senior, sociální opora, kvalita života

s. 62–81

Chcete-li zobrazit tento obsah, musíte být předplatitelem časopisu.

Zapomněli jste heslo?

Nemáte předplatné? Objednejte si ho.

Chci předplatné