3/2019

Vliv proměn společnosti na sociální práci

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, ve výzvě autorům v anotaci čísla Vliv proměn společnosti na sociální práci jsem uvedl, že bych rád, aby autoři odpověděli na otázku, jak se mění postavení a cíle sociální práce v důsledku proměn společnosti. Hledáním odpovědi na tuto otázku se věnují autoři třech statí, publikovaných v tomto čísle.
Zobrazit text

Stať publikuje výsledky výzkumu, jehož cílem bylo zjistit, zda existuje souvislost mezi typem domácnosti seniorů a anticipovanou dostupností sociální opory seniorů v obtížné situaci a zda existuje souvislost mezi anticipovanou dostupností sociální opory seniorů v obtížné situaci a kvalitou života seniorů ve zvolených indikátorech, a to v závislosti na typu jejich domácnosti.Zobrazit text