Statistická významnost, nulové hypotézy a česká sociální práce – mapující přehled kvantitativních výzkumů

Jan Kaňák

Jan Kaňák, Ph.D., pracuje v poradně Vigvam s lidmi, kterým zemřel někdo blízký, a na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze jako odborný asistent. Věnuje se tématu střetávání/ potkávání profesionálního a spirituálního diskursu sociální práce a truchlení.

Abstrakt
CÍLE: Cílem předkládaného textu je odpovědět na otázku: Jakým způsobem je zacházeno s konceptem statistického testování nulových hypotéz u kvantitativních výzkumů v českých časopisech sociální práce? TEORETICKÁ VÝCHODISKA: Především v sociologickém a psychologickém rámci se od dvacátých let minulého století vede diskuse o tom, zda je využívání principů statistického testování nulových hypotéz vhodným přístupem. Poslední vývoj spíše ukazuje na jeho problematičnost. V Čechách se tato debata vede taktéž nejvíce, v sociologickém a psychologickém kontextu. Předkládaný text by chtěl tuto debatu vnést do kontextu sociální práce. METODY: Článek je koncipován jako přehledová stať, konkrétněji jako mapující přehled. Články zařazované do přehledu byly vyhledány ručně ve zvolených odborných časopisech na základě stanovených kritérií. VÝSLEDKY: Na znalostní bázi sociální práce se kvantitativní studie podílejí zhruba z 1/6. Z toho zhruba polovina článků využívá prvky inferenční statistiky. Osm článků ze 108 zařazených využívalo prvky alternativ vůči testování signifikance nulových hypotéz. IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: Výstupy, stejně jako teoretickou část článku, lze vnímat jako příspěvek k diskusi ohledně výzkumu v sociální práci, konkrétněji jako příspěvek k debatě o využívání kvantitativního výzkumného rámce a statistického testování nulových hypotéz. Praktikujícím sociálním pracovnicím a pracovníkům pak může sloužit jako posílení dovednosti být informovaným čtenářem a čtenářkou výzkumů.

Klíčová slova
sociální práce, statistická významnost, p-hodnota, kvantitativní výzkum

s. 107-126

Chcete-li zobrazit tento obsah, musíte být předplatitelem časopisu.

Zapomněli jste heslo?

Nemáte předplatné? Objednejte si ho.

Chci předplatné