Vzdělávací potřeby pracovníků oddělení sociálně-právní ochrany dětí

Dalibor Holda, Oldřich Matoušek, Tomáš Chmelař

Medailon autora:

Doc. PhDr. Dalibor Holda z katedry sociální práce FF UK v Praze se zabývá metodami výzkumu v sociálních vědách a prakticky výzkumy mládeže, v poslední době zaměřenými na trávení volného času. 

Doc. PhDr. Oldřich Matoušek, CSc., z katedry sociální práce FF UK v Praze se zabývá oborovou teorií, sociální prací s rodinami, dětmi a mládeží. Organizuje přímou pomoc ohrožené mládeži formou dobrovolnické práce (projekt LATA).

Tomáš Chmelař studuje na katedře sociální práce FF UK Praha. Účastní se projektu „Najdi svůj směr“, jehož cílovou skupinou jsou děti z dětských domovů, které mají obtíže v učení, resp. vstupují na trh práce.

Abstrakt:

Článek shrnuje výsledky průzkumu vzdělávacích potřeb provedeného u pracovníků oddělení sociálně právní ochrany dětí v celé České republice. Výsledky ukázaly některé významné aspekty pracovní spokojenosti této cílové skupiny a pomohly profilovat kurs celoživotního vzdělávání, který poskytuje sociálním pracovníkům z praxe katedra sociální práce FFUK Praha.

s. 52 – 63