1/2006

Sociálně právní ochrana dětí

Článek shrnuje výsledky průzkumu vzdělávacích potřeb provedeného u pracovníků oddělení sociálně právní ochrany dětí v celé České republice. Výsledky ukázaly některé významné aspekty pracovní spokojenosti této cílové skupiny a pomohly profilovat kurs celoživotního vzdělávání, který poskytuje sociálním pracovníkům z praxe katedra sociální práce FFUK Praha.Zobrazit text

Nie každé dieťa vyrastá v svojej pôvodnej rodine. Proces osvojenia dieťaťa a jeho umiestnenie v náhradnej rodinnej starostlivosti je veľmi zložitý nielen z hľadiska administratívnych a legislatívnych procesov, ale hlavne z hľadiska prípravy náhradných rodičov, samotného dieťaťa ako aj z hľadiska vytvárania optimálnych vzťahov v náhradnej rodine.Zobrazit text

Obsahem této stati je popis tří „malých“ paradigmat posilování (empowerment) vyloučených skupin (komunit) v sociální práci. Jednak je to tzv. tradiční, technicistní přístup, který spatřuje význam posílení v začlenění těchto lidí zpět do účasti na společenském a ekonomickém životě. Dále jsou to reflektující a radikální směry, které tvoří ideologickou opozici, resp. ideové doplnění prvního – tradičního přístupu. Zobrazit text

Talcott Parsons svou knihou „The Social System“ významně přispěl k rozvoji sociologie medicíny a zdravotnictví. Analyzoval moderní zdravotnictví jako součást společenského celku, definoval roli lékaře a pacienta a vymezil sociologické pojetí nemoci. V 60. letech minulého století ale dochází ke změně a posunu od parsonsovského paradigmatu. Souvisí to s celým komplexem medicínsko-technologických, demografických, sociologických i psychologických příčin. Zobrazit text

Cieľom nášho príspevku je poukázať na význam školskej sociálnej práce, ktorá má svoje nenahraditeľné miesto v modernom školskom systéme. Konštatujeme nárast vážnych sociálnych problémov rodín žiakov, negatívne vplyvy modernej spoločnosti aj súčasnej politicko-ekonomickej situácie na Slovensku a zároveň poukazujeme na realizovanú školskú sociálnu prácu v USA, kde má už viac ako 100-ročnú tradíciu. V závere príspevku navrhujeme odporúčania pre teóriu i prax.Zobrazit text

Významným poskytovatelem zdravotně-sociálních služeb v Evropě je Charita, organizace zřízená katolickou církví. Tato skutečnost vzbuzuje otázku – která je přirozeně řešena zejména v teologii, ale má přesah i do sociální práce – zda je nutné, aby v takovéto organizaci pracovali pouze křesťané. Autor tohoto příspěvku pomocí empirického výzkumu provedeného na podzim r. 2004 v Diecézní charitě Plzeň ukazuje, že poslání konfesních humanitárních organizací se nemusí omezovat jen na poskytování kvalitních zdravotních a sociálních služeb, ale je možné je spatřovat i v otevřenosti těchto organizací vůči všem lidem, kteří chtějí žít solidárně.Zobrazit text

Tato stať se zabývá bezdomovectvím a konceptem individuálních a strukturálních příčin bezdomovectví. Po teoretickém zařazení pojmů se text věnuje výzkumu příčin bezdomovectví prodejců časopisu Nový Prostor v Brně. Příspěvek přibližuje postup výzkumu a jeho realizaci. Zobrazit text