Zhodnocení efektivity programu Pět P

Bohdana Břízová

Medailon autorů:

Mgr. Bohdana Břízová, Ph.D., pracuje od roku 2002 jako odborný asistent pro sociální práci se zaměřením na dobrovolnickou činnost na katedře supervize a odborné praxe ZSF JU a na Ústavu sociální práce ZSF JU. Kromě výukové a publikační činnosti se 10 let věnuje sociálně preventivnímu programu Pět P a managementu dobrovolnictví.

Anotace:

Autorka představuje sociálně preventivní program Pět P, jeho principy a pravidla. Věnuje se také evaluační metodě POE, vysvětluje její používání. Cílem výzkumu bylo zjistit efektivitu programu Pět P za posledních 5 let fungování. Dotazníky metody POE byly shromážděny ze čtyř měst České republiky a k jejich vyhodnocení bylo užito statistické zpracování. Z výsledků je zřejmé, že největší přínos pro dítě je v oblasti sebedůvěry, schopnosti vyjadřovat pocity, dále v zájmu o nové věci a v dostatku kamarádů. Bylo dokázáno, že vztah dítěte a dobrovolníka je přínosnější, pokud trvá déle než povinnou jednoroční dobu.

Klíčová slova:

program Pět P, dobrovolník, dítě, metoda POE

s. 143–151