Zhodnocení rozvoje sociálně preventivního programu Pět P na ZSF JU

Renata Švestková, Bohdana Plodková, Yvona Mazehóová

Medailon autora:

Ing. Renata Švestková, Ph.D, pracuje od roku 1998 jako vedoucí Ústavu sociální práce ZSF JU, externě působí na PF JU. Věnuje se práci s dětmi ve volném čase, působila jako dobrovolný ředitel CEGV Cassiopeia v Českých Budějovicích. Je autorkou řady článků a ředitelkou projektů v oblasti dobrovolnictví, sociální práce a ekologické výchovy.

Mgr. Bohdana Plodková pracuje od roku 2002 jako odborný asistent pro sociální práci se zaměřením na dobrovolnickou činnost na Ústavu sociální práce ZSF JU. Již od roku 1999 koordinuje program Pět P a aktivně se věnuje managementu dobrovolnictví. Více než 8 let pracuje s dětmi s různým typem postižení v rámci jejich volnočasových aktivit.

PaedDr. Yvona Mazehóová, vědecký pracovník PF JU, provozuje soukromou praxi v oblasti psychologického poradenství, podílí se na dobrovolnickém programu Pět P jako supervizor. Působí na ZSF JU jako externí pedagog. Zabývá se zejména diagnostickým využitím projektivních technik a arteterapií.

Abstrakt:

Stat shrnuje dosavadní zkušenosti s realizací dobrovolnických programů na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Autorky se v něm zaměřují na konkrétní realizaci dobrovolnického programu Pět P, a to z pohledu garanta, koordinátora a supervizora sociálně preventivního programu Pět P. Popisují model dobrovolnictví na ZSF JU a jeho další rozvoj, současný stav realizace programu Pět P, jeho přínos pro dětského klienta a dobrovolníka, evaluaci programu, výběr, výcvik a supervizi dobrovolníků.

s. 73 – 82