Způsoby zvládání chudoby a ohrožení chudobou rodinami s nezletilými dětmi

Alice Gojová, Vendula Gojová, Eliška Lindovská, Marie Špiláčková, Kamila Vondroušová

Medailon autorů:

Doc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D., je docentkou v oboru Sociální práce na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity v Ostravě. Ve výuce a výzkumu se věnuje komunitní sociální práci a sociální práci s rodinou.

Mgr. Vendula Gojová, Ph.D., pracuje jako odborná asistentka na Katedře sociální práce Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity v Ostravě, kde vyučuje kurzy Etnické skupiny a Sociální patologie. Dále se věnuje možnostem využití myšlenek sociálního podnikání v sociální práci.

Mgr. Eliška Lindovská vystudovala magisterský obor Sociální práce s poradenským zaměřením na Filozofické fakultě Ostravské univerzity v Ostravě. Několik let pracovala jako sociální pracovnice v neziskovém sektoru v České republice a v Anglii. Od roku 2011 působí jako interní doktorandka na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity v Ostravě. V rámci své dizertační práce řeší téma vyloučení z bydlení a modely sociální práce s lidmi bez domova. Jako dobrovolnice se podílí na realizaci projektu Noc venku a zabývá se metodou divadla utlačovaných při práci se sociálně znevýhodněnými skupinami.

Mgr. Marie Špiláčková, Ph.D., působí na Katedře sociální práce Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity v Ostravě jako odborná asistentka se zaměřením na teorie a metody sociální práce. Ve vědeckovýzkumné oblasti se zabývá historickým výzkumem aplikovaným v sociální práci.

RNDr. Kamila Vondroušová, Ph.D., je vědeckým pracovníkem na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity v Ostravě. V současnosti participuje na výzkumných projektech týkajících se problematiky sociální segregace města a chudoby rodin s dětmi. Postgraduální vzdělání absolvovala v oboru sociální geografie a regionální rozvoj (RNDr.) a environmentální geografie (Ph.D.). Jejím hlavním vědeckým zaměřením je prostorová diferenciace obyvatel, regionalistika a statistická analýza dat.

Anotace:

Cílem článku je analyzovat způsoby, kterými rodiny zvládají situaci chudoby či ohrožení chudobou. V první části textu se věnujeme popisu teoretických východisek, zaměřujeme se na konceptualizaci pojmu chudoby ve vztahu k rodinám s nezletilými dětmi. Analyzujeme fáze sociální diskvalifikace a způsoby zvládání chudoby a ohrožení chudobou. Ve druhé části prezentujeme výsledky kvantitativního výzkumu, jehož cílem byla analýza životní situace domácností rodin s nezletilými dětmi v různých fázích sociální diskvalifikace (tj. ve fázi chudoby nebo ohrožení chudobou) a způsobů, kterými tyto situace zvládají. Tímto výzkumem jsme chtěli získat informace a podklady pro rozvoj či modifikaci sociální práce s rodinami s nezletilými dětmi, které v chudobě žijí nebo jsou jí ohroženy.

Klíčová slova:

rodina, chudoba, ohrožení chudobou, způsoby zvládání, sociální práce

s. 44–60