2/2014

Sociální práce a chudoba rodin s dětmi

1.9.2014 Alice Gojová, Vendula Gojová, Eliška Lindovská, Marie Špiláčková, Kamila Vondroušová recenzovaný článek

Cílem článku je analyzovat způsoby, kterými rodiny zvládají situaci chudoby či ohrožení chudobou. V první části textu se věnujeme popisu teoretických východisek, zaměřujeme se na konceptualizaci pojmu chudoby ve vztahu k rodinám s nezletilými dětmi. Analyzujeme fáze sociální diskvalifikace a způsoby zvládání chudoby a ohrožení chudobou. Ve druhé části prezentujeme výsledky kvantitativního výzkumu, jehož cílem byla analýza životní situace domácností rodin s nezletilými dětmi v různých fázích sociální diskvalifikace (tj. ve fázi chudoby nebo ohrožení chudobou) a způsobů, kterými tyto situace zvládají.Zobrazit text

1.9.2014 Kateřina Cilečková recenzovaný článek

Článek se věnuje změnám, které v náhradní rodinné péči přineslo zrušení zákona o rodině a přijetí nového občanského zákoníku. Změna legislativy klade velké nároky na pracovníky orgánů sociálně-právní ochrany dětí, jejichž úkolem je správně aplikovat platné právo a zároveň poskytovat účinnou pomoc ohroženému dítěti a rodině.Zobrazit text

1.9.2014 Libor Musil, Olga Hubíková, Jana Havlíková recenzovaný článek

Článek je věnován otázce, zda sociální pracovníci chápou pomoc lidem s hmotnou nouzí jako „kompenzaci osobních deficitů“, nebo jako „zprostředkování problémových interakcí“. Výzkum byl proveden ve třech záměrně vybraných lokalitách. V každé z nich byly provedeny hloubkové rozhovory se sociálními pracovníky místního kontaktního pracoviště Úřadu práce a obecního úřadu. Zobrazit text

1.9.2014 Jiří Frýbert, Alena Pařízková recenzovaný článek

Neziskové organizace, které definují v projektech cílovou skupinu, tak velice často činí na základě etnicity klientů. Pro značné množství organizací jsou tak jejich klienti primárně definováni jako Romové. Cílem textu je konfrontovat perspektivu institucí, kdy až příliš často dochází k automatickému kategorizování lidí na základě určitých znaků, s pohledem samotných klientů a definicí jejich vlastní identity.Zobrazit text

1.9.2014 Katarína Kohútová recenzovaný článek

Predkladaný príspevok je zameraný na skúmanie kvality života nezamestnaných mladých ľudí. Nezamestnanosť mladých je v súčasnosti veľmi aktuálnym nielen slovenským, ale i celosvetovým problémom. Príspevok je koncipovaný ako v teoretickej, tak i v empirickej rovine.Zobrazit text

1.9.2014 Monika Flídrová, Michal Opatrný recenzovaný článek

V posledních letech je aktuálním tématem identita sociální práce. Následující článek se zabývá stručným vymezením pojmu identita a profesní (kolektivní) identitou, která se rovněž zakládá na hodnotách. Zobrazit text

30.6.2014 Alice Gojová recenzovaný článek

Záměrem tematického čísla bylo diskutovat možnosti a meze sociální práce při řešení či předcházení chudobě rodin s nezletilými dětmi. Konkrétně jsme společně s autory chtěli hledat odpovědi na následující otázky: Jaká je životní situace různých typů rodin s nezletilými dětmi, které žijí v chudobě nebo jsou jí ohroženy?Zobrazit text