Supervízia, syndróm vyhorenia, etický kódex supervízie a mnoho ďalšieho