Spokojený kariérový poradce: Praktický průvodce pro ty, kdo pomáhají lidem

Odkud se bere spokojenost v práci a jak ji podpořit? Otázky, které si položil snad každý z nás. Během naší dlouholeté praxe s klienty se s nimi setkáváme dennodenně. Rozhodli jsme se proto na téma spokojenosti zaměřit. V rámci projektu „Práce bez předsudků“ tak vznikla kniha, kterou ocení nejen kariéroví poradci, ale i psychologové, sociální pracovníci, učitelé a další specialisté z pomáhajících profesí. Nabízí tipy, cvičení i teoretická východiska zaměřená na posílení sebevědomí klientů, empatii anebo zvládání stresu. A v čem spokojenost v práci spočívá? Podle nás stojí na dvou hlavních pilířích – kompetentnosti a psychohygieně. Proto jsme také knihu rozdělili do dvou částí. V té první najdete užitečné tipy pro práci s klienty a v té druhé praktické rady, jak pečovat o sebe.

Z jakého přístupu vycházíme

V poradenství vnímáme člověka jako celistvou bytost. Nezaměřujeme se jen na jeho profesi, ale vidíme ho v kontextu i jeho osobního života a rodinných, společenských a kulturních kořenů. Vycházíme z tzv. sociálního konstruktivismu, o který se opírá řada teorií kariérového poradenství z přelomu 20. a 21. století. „Neexistuje jedna objektivní pravda, ale mnohačetné reality. Každý člověk je totiž při vnímání události subjektivně ovlivněn vlastní perspektivou (porovnává zkušenost se svými minulými zkušenostmi). A je na každém z nás, které z realit dáme přednost. Vždy máme na výběr z více možností.“ To je podle kanadského poradce R. Vanceho Peavyho jeden z hlavních konstruktivistických principů. Pro práci s klientem z toho vyplývá velký respekt k jeho osobnímu příběhu i jeho právu vnímat svou situaci svojí vlastní optikou. Zároveň znamená i velkou příležitost pro nás pomoci mu objevit nové úhly pohledu, které mu vzhledem k jeho dosavadním zkušenostem mohly unikat.

Na co se můžete v knize těšit

Jak se vcítit do klientovy situace, aktivně mu naslouchat, podpořit ho v jeho vlastní síle (tzv. empowerment) nebo jak mu pomoci se zorientovat se v jeho kompetencích. To jsou hlavní témata, kterým se věnujeme v části zaměřené na práci s klienty. A protože je třeba umět se postarat i sami o sebe, přinášíme v druhé části tipy, jak redukovat stres a předejít vyhoření, najít rovnováhu mezi pracovním a osobním životem nebo jak si stanovit cíle tak, abychom byli spokojení, nikoliv frustrovaní. Aby se vám s knihou pracovalo co nejlépe, spojuje obě části stručný slovníček, kde najdete všechna důležitá témata pěkně pohromadě. Každou kapitolu uvozuje pohádkový příběh. Možná vás pobaví a možná vám pomůže podívat se na vaši profesi z trochu jiné perspektivy. Pojďme se tedy podívat na některá témata zblízka.

Ke zdrojům své vlastní síly

Při práci s klientem je naším hlavním cílem a zároveň i naší největší radostí a odměnou moment, kdy nás přestává potřebovat. Kdy přebírá zodpovědnost za svůj život do vlastních rukou a jedná samostatně. Pro tento proces, kdy postupně měníme myšlení lidí z „jsem bezmocný a nemohu ovlivnit, co se se mnou děje“ na „mám život ve svých rukou, kontroluji a ovlivňuji, kam se budu dál ubírat“, říkáme empowerment, česky zmocňování. V knize najdete řadu tipů, jak podpořit klienty v tom, „aby si uvědomili vlastní sílu a možnost svou situaci ovlivnit“. Pomáháme jim tím získat důvěru v sebe sama a své vlastní schopnosti.

Kolbův cyklus aneb škola života

Užitečným nástrojem, jak podpořit klienta v jeho síle a pomoci mu uvidět jeho silné stránky, je tzv. Kolbův cyklus. Vychází ze zcela přirozeného zkušenostního učení. Každá, i zdánlivě banální situace pro nás může být zdrojem cenné zkušenosti a příležitostí k tomu, něco nového pochopit. Klienti mají často tendenci své zkušenosti přehlížet a podceňovat. Zaměřují se na to, co jim chybí, například konkrétní vzdělání, a nevidí to, co se díky třeba i nepříjemným situacím naučili. Pomocí reflexe minulých zkušeností, jejich vyhodnocování a zobecňování jim pomáháme najít cenné zdroje jejich sebedůvěry.

Změna jako jediná jistota

Tempo současné doby se neustále zrychluje, a pokud nenastane konec světa, bude se zrychlovat i nadále. Jakou jistotu tedy můžeme mít? Především tu, že si teplé místečko v jedné práci, kde zůstaneme až do důchodu, rozhodně nevysedíme. O mladší generaci ani nemluvě. Dle prognóz mezinárodní organizace The World Economic Forum až 65 % dnešních žáků základních škol bude pracovat v zaměstnáních, která ještě neexistují. Co s tím? Pokud nechceme vymřít jako dinosauři nebo skončit na psychiatrii, nezbývá nám nic jiného, než danou situaci přijmout a přizpůsobit se. S adaptací na stále se měnící podmínky nám hodně pomůže, když si uvědomíme, jaké kompetence (znalosti, schopnosti, dovednosti), které jsme v průběhu života získali, můžeme využít napříč mnoha různými obory. Díky těmto přenositelným (měkkým) kompetencím nemusíme při změně oboru začínat od nuly, ale můžeme navázat na své předchozí zkušenosti.

A jak zjistit, které kompetence ve svém životě uplatňují naši klienti? Ptejte se jich na to, co rádi dělají, když mají volno. Při jakých činnostech zapomínají na čas a celý okolní svět. Kompetence se totiž projevují v čemkoliv, co děláme. Proto je lepší nejprve mapovat, co klienty baví, než se rovnou ptát, co umí. Mohli by se totiž zaseknout na své přehnané sebekritičnosti a tvrdit nám, že pořádně neumí nic.

Jaro, léto, podzim, zima – roční období našeho života

A teď obraťme naši pozornost na nás, poradce, psychology, učitele, sociální pracovníky. Jak můžeme dopřát pozornost a péči sami sobě? Není pochyb o tom, že si ji zasloužíme! Základem je si uvědomit, v jaké fázi pracovního nebo osobního života se právě nacházíme. K tomu nám dobře poslouží metafora ročních období. V knize naleznete cvičení, které vám pomůže si uvědomit, jestli právě prožíváte jaro, anebo třeba podzim, i tipy pro jednotlivé životní fáze. Zmapujete si své zdroje energie i vlastní strategie pro jednotlivé životní etapy. A můžete se těšit i na inspiraci, jak si dopřát svou dávku štěstí v každém životním období.

V naší kuchyni

Pokračovat bychom mohli ještě dlouho. Témat, která v knize naleznete, je mnohem víc, ale mohli jste nám alespoň trochu nahlédnout pod pokličku. Osahat si způsob, jakým pracujeme se svými klienty. Ať už to jsou matky a ženy na mateřské dovolené, dlouhodobě nezaměstnaní, absolventi, cizinci nebo odborníci z řad pedagogů a sociálních pracovníků, vždy se zaměřujeme na sebezkušenostní techniky, během kterých klienti sami odhalují a pojmenovávají své silné stránky, objevují učící momenty a postupně získávají důvěru v sebe sama.

Jak knihu získat

Pokud vás témata a představené techniky naší publikace zaujaly, můžete si ji zdarma stáhnout nebo objednat v tištěné podobě na našich stránkách www.ekskurzy.cz. Přejeme hodně spokojených chvil a také klientů.

Martina Švarcová,
lektorka a poradkyně EKS

__________________________

EKS se specializuje na vzdělávání a poskytování kariérového poradenství. V nabídce EKS je odborné vzdělávání i rozvoj tzv. měkkých dovedností, skupinové kariérní poradenství i individuální konzultace. Svoje kurzy přizpůsobuje potřebám cílové skupiny, mezi klienty EKS jsou lidé, kteří řeší kariérní změnu, mladí rodiče připravující se na návrat z rodičovské dovolené, dlouhodobě nezaměstnaní i profesionálové z řad sociálních pracovníků, učitelů a kariérových poradců. Jsme držiteli ocenění Národní cena kariérového poradenství za rok 2012, 2013, 2014 a 2017.