Etoped, psychoped

Pracuji jako učitelka na 1.stupni ZŠ, mám praxi s dětmi ze sociokulturně znevýhodněného prostředí, s dětmi s poruchami chování a učení, s dětmi mentálně postiženými. Mám VŠ, obor učitelství pro 1.st.ZŠ a školy speciální se zaměřením na etopedii a psychopedii. Ráda bych zúročila své dlouholeté zkušenosti a praxi a pracovala jako externí pracovník v zařízení pro tyto děti v Ústeckém kraji.

e-mail: doxanska.m@seznam.cz
web: index.php?sekce=51