Kontaktní a poradenský pracovník (Blansko)

Nízkoprahový klub pro děti a mládež PVC Blansko, Společnost Podané ruce, o.p.s., vypisuje výběrové řízení na dvě pozice Kontaktní a poradenská pracovnice/kontaktní a poradenský pracovník.
 
Pracovní náplň: 
kontaktní práce a poradenství v zařízení i na ulici (streetwork)
sociálně pedagogická činnost s cílovou skupinou
realizace programů specifické sociální prevence a volnočasových aktivit
spolupráce s návaznými službami a institucemi
vedení příslušné dokumentace a další administrativně – technické činnosti
 
Nízkoprahový klub (NZDM) je určen pro dospívající a mladé dospělé ve věku 13 – 26 let, kteří se nacházejí v nepříznivé životní situaci. Program funguje 15 let a má dobré jméno mezi programy svého typu v rámci ČR. 
 
Nabízíme:
zaměstnání na HPP 1,0 a 0,6 úvazek na dobu určitou do 31.12.2014 (s možností prodloužení),
zajímavou a kreativní práci,
časovou flexibilitu, oděvní volnost
možnost seberealizace a uplatnění svých nápadů
další profesní vzdělávání
zázemí profesionálního týmu a etablované organizace
práci pod supervizí a odborným vedením
platové rozmezí podle vzdělání a délky praxe
 
Požadujeme:
zájemce musí splňovat požadavky na sociálního pracovníka dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách
schopnost komunikace s cílovou skupinou, porozumění a respekt k dospívajícím
schopnost týmové i samostatné práce
časová flexibilita (práce i v podvečer)
potřebu vzdělávat se a profesionálně růst
způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, zdravotní způsobilost
dobrou uživatelskou znalost práce na PC 
další specifické dovednosti a znalosti, které můžete předávat uživatelům i zařízení, jsou výhodou
 
Životopis a motivační dopis zasílejte do 18. 4. 2014 na e-mail: nzdm.blansko@podaneruce.cz
 
Požadovaný nástup: květen 2014
 
Informace a dotazy: nzdm.blansko@podaneruce.cz, 777 916 282, kontaktní osoba Mgr. Zuzana Guryčová. K ústnímu pohovoru, který se bude konat 24.4.2014, pozveme pouze vybrané kandidáty. Dále si vyhrazujeme právo prodloužit výběrové řízení, případně neobsadit pracovní pozici v případě, že uchazeči nenaplní očekávání organizace. Více informací o organizaci můžete nalézt na adrese: www.pvcklub.podaneruce.cz, www.podaneruce.cz.

e-mail: nzdm.blansko@podaneruce.cz
web: www.podaneruce.cz