Konzultant osobní asistence (Praha)

Společnost Fosa, o. p. s., služba „Osobní asistence Osa“, přijme pracovníka na pozici „konzultant osobní asistence“ (sociální pracovník)

Termín nástupu: 30. dubna 2015

Výše úvazku: plný

Místo výkonu práce: Filipova 2013/3, Praha 11, terénní práce na území Prahy a okolí

Pracovní doba: převážně v pondělí až pátek od 9 do 17 hodin

Pracovní náplň:

 • Vedení sociálního případu (řešení nepříznivé situace uživatele služby)
 • Plánování průběhu služby jednotlivých uživatelů (zjišťování aktuální sociální situace uživatele služby, dojednávání osobního cíle a způsobu jeho naplnění, formulace individuálního plánu průběhu služby)
 • Hodnocení individuálního plánu průběhu služby
 • Sjednávání a podepisování smluv o poskytování služby
 • Vedení osobních složek uživatelů služeb a dokumentování poskytování služby uživatelům
 • Koordinace spolupráce s formálními i neformálními zdroji uživatele služby (rodina, přátelé, lékař, terapeut apod.) a spolupráce s nimi
 • Poskytování asistence uživatelům služby
 • Zjišťování spokojenosti uživatele s poskytovanou službou
 • Ukončování poskytování služby
 • Účast na poradách, supervizích a dalším vzdělávání (minimální rozsah 2 hodiny za měsíc)
 • Podílení se na obsazování pracovních pozic pro pracovníky v přímé péči
 • Metodické vedení osobních asistentů a kontrola dodržování postupů při asistenci
 • Spolupráce na vytváření písemných pravidel pro poskytování služby
 • Podílení se na úklidu prostor, v nichž je služba poskytována, na získávání finančních prostředků pro realizaci služby a na propagaci činnosti společnosti Fosa

Kvalifikační a osobnostní předpoklady:

 • Vzdělání: podle zákona o sociálních službách, tj. VOŠ či VŠ vzdělání v oboru sociální práce, sociální/speciální pedagogika, sociální politika
 • Praxe: výhodou je zkušenost s dospělými lidmi s mentálním postižením a praxe v osobní asistenci
 • Znalosti: oblast sociálních služeb, legislativa, metody vzdělávání, techniky vedení rozhovoru a řízení týmu
 • Dovednosti: práce s PC, práce v týmu, organizace času, příjemné a přesvědčivé vystupování, takt, komunikace s lidmi, rychlá orientace v sociální situaci, poskytování vhodné míry podpory, odolnost vůči psychické zátěži, řídit a učit druhé lidi, sebereflexe, schopnost reprezentovat organizaci
 • Osobní vlastnosti: respekt k druhým lidem, vstřícnost a ochota ke spolupráci, odpovědnost, otevřenost, vytrvalost, samostatnost, pečlivost, konstruktivní přístup k řešení problémů, zájem o profesní rozvoj
 • Morální bezúhonnost

V případě zájmu o tuto pozici zašlete motivační dopis a strukturovaný životopis na e-mailovou adresu silleova@fosaops.org. V motivačním dopisu uveďte, proč chcete pracovat na uvedené pracovní pozici, s uvedenou cílovou skupinou a proč právě ve společnosti Fosa. Bez těchto dokumentů nebude Vaše žádost do výběrového řízení zařazena.

Bližší informace o výběrovém řízení Vám poskytne vedoucí osobní asistence Bc. Kristýna Šilleová na telefonních číslech 775 350 117 nebo 271 910 016.

e-mail: silleova@fosaops.org
web: http://www.fosaops.org/