Koordinátor / koordinátorka rozvojového týmu (Praha)

Magistrát hlavního města Prahy obsazuje pro realizaci projektů v rámci OP Zaměstnanost v oblasti sociální pracovní místo s pracovním poměrem na dobu určitou koordinátor / koordinátorka rozvojového týmu v odboru sociálních věcí.

Stručná náplň práce

 • metodická, poradenská a konzultační činnost v oblasti sociálních služeb péče v rámci projektu „Transformace systému péče o Pražany, kteří potřebují intenzivní podporu a byli umisťováni do zařízení mimo HMP, včetně posílení kapacit péče v hl. m. Praze“
 • koordinace činnosti centrálního transformačního týmu a činnosti místních rozvojových týmů
 • vyhotovování metodických pokynů ke standardům kvality sociálních služeb, koordinace zkvalitňování poskytovaných sociálních služeb (dozor nad dodržováním metodických materiálů v oblasti kvality sociálních služeb péče)
 • zavádění a ověřování standardů procesu transformace
 • poskytování odborné a metodické pomoci poskytovatelům sociálních služeb v oblasti jejich rozvojových aktivit s ohledem na potřeby hl. m. Prahy
 • vytváření strategických rozvojových dokumentů projektu
 • podíl na přípravě rozpočtu příspěvkových organizací z hlediska personálního zajištění, konzultační činnost v této oblasti v návaznosti na zajištění sociálních služeb péče
 • koordinace metodické činnosti v oblasti vykazování výkonů přímé péče v sociálních službách
 • podíl na tvorbě Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb
 • poskytování poradenské pomoci ve vztahu k poskytovatelům sociálních služeb péče
 • koordinace podmínek a nastavování procesů pro vznik nových sociálních služeb pro osoby se specifickým typem postižení
 • zajišťování agendy stížností v oblasti sociálních služeb

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb.: fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk, plná svéprávnost, bezúhonnost.

Požadujeme:

 • VŠ vzdělání Mgr. / Bc.
  orientace v systému poskytování služeb sociální péče
 • znalost Standardů kvality sociálních služeb
 • znalost zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění)
 • velmi dobrá znalost práce na PC (MS Office, zejm. Word, Excel, PowerPoint; Internet)
 • zkušenosti s vedením týmu
 • komunikační schopnosti a dovednosti, dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu
 • samostatné rozhodování a řešení problémů, analytické schopnosti

Vítána

 • odborná způsobilost pro výkon správní činnosti na úseku sociálních služeb

 Nabízíme

 • platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. v platové třídě1) 11, struktura platu: základní plat (22.980.- Kč až 33.790 Kč podle započitatelné praxe), osobní příplatek po zkušební době (do výše 16.890 Kč), mimořádné odměny podle dosažených pracovních výsledků
 • pružnou pracovní dobu, možnost občasné práce z domova
 • 5 týdnů dovolené, 3 dny indispozičního volna
 • podporu profesního i osobního rozvoje, systém dalšího vzdělávání, možnost využití programu mentoringu a koučinku
 • možnost využití dvou dětských skupin po děti zaměstnanců
 • systém Cafeteria
 • příspěvek na roční jízdné městskou hromadnou dopravou (Lítačka)
 • příspěvek na stravování formou elektronické stravenkové karty
 • příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na rehabilitaci pro osoby se zdravotním postižením
 • pracoviště v centru Prahy

Úplné oznámení a další informace o odměňování, pracovních podmínkách a zaměstnaneckých benefitech naleznete na kariera.praha.eu.

Písemné nabídky se strukturovaným profesním životopisem v českém jazyce prosím zasílejte na adresu kariera.magistrat@praha.eu. Do předmětu zprávy uveďte: „Volné místo na dobu určitou – koordinátor/ka rozvojového týmu /SOV/VM61/21/Se“. Pracovní nabídka je platná po dobu vyvěšení oznámení na úřední desce hl. m. Prahy na www.praha.eu (Volná místa na MHMP).

Kontaktní osoba: Ing. Alfréd Richter, tel.: +420 236 004 418

Další volné pozice pro projekty v oblasti sociální naleznete na úřední desce Magistrátu hl.města Prahy