Koordinátor lokality a terénní pracovník s rodinami

Spolek Šance pro Tebe vypisuje výběrové řízení na pozici: Koordinátor lokality a terénní pracovník s rodinami
Předpokládaný nástup: ihned
Pracovní úvazek: celý
Požadavky na pozici:
• Ukončené studium VŠ či VOŠ humanitního zaměření – splňuje požadavky na odborné vzdělání dle zákona 108/2006 o sociálních službách
• znalost standardů kvality sociálních služeb
• trestní bezúhonnost
• dobrý psychický a fyzický stav
• dobrá znalost PC

Pracovní náplň:
• kontaktní práce s rodinami a jednotlivci staršími 15 let (poskytování činností dle zákona č. 108/2006 Sb.
• zaznamenává pracovní postupy, přehodnocuje je a zavádí do praxe
• tvorba metodiky a koncepcí (Věcné zpracování podkladů projekty a žádosti),
• zabezpečuje kvalitu služeb poskytovaných v rámci služby,
• koordinuje činnost pracovníků služby v dané lokalitě,
• koordinuje jejich vzájemné zastupování v době nepřítomnosti,
• vede pracovníky služby a zajišťuje jejich zaškolení a průběžné vzdělávání,
• kontroluje a hodnotí kvalitu a efektivitu jejich práce, vypracovává plány jejich profesního rozvoje,
• monitoruje potřeby pracovníků služby, připravuje a vede porady pracovníků služby,
• vypracovává zprávy o výsledcích průběhu služby,
• účastní se vzdělávacích aktivit,
• účastní se rozvojové supervize,
• spolupráce s návaznými službami a institucemi,
• vedení dokumentace
Nabízíme:
• zázemí organizace dobře profilované v oboru
• flexibilní pracovní dobu
• know-how profesionální sociální služby
• ohodnocení odpovídající oborovému a regionálnímu standardu
• profesní podporu (supervizi, metodiku, intervizi
• možnost seberealizace a dalšího vzdělávání
Výhodou je:
• ochota učit se novým věcem a systematicky se vzdělávat
• řidičský průkaz skupiny B
Uchazeč zašle elektronicky:
• strukturovaný životopis
• motivační dopis
• prohlášení o bezúhonnosti
• souhlas s poskytnutím a zpracováním osobních údajů pro účely výběrového řízení
Kontaktní osoba: Sophia Dvořáková, tel.:734 154 528, e-mail: sophia@sance.chrudim.cz
Přihlášky zasílejte na mail: sophia@sance.chrudim.cz
Předmět zprávy: Výběrové řízení – koordinátor
Termín uzávěrky 1.kola: 10.6.2016
Výběrové řízení je dvoukolové. Vybraní uchazeči, kteří splní kvalifikační kritéria, budou pozváni k osobnímu pohovoru.
K ústnímu pohovoru pozveme e-mailem nebo telefonicky pouze vybrané kandidáty.
Vyhrazujeme si právo nabídnout vybraným uchazečům dobrovolnou „ochutnávkovou“ stáž, případně neobsadit pracovní pozici, v případě, že organizace neuspěje ve veřejné zakázce na terénní práci ve vyloučených lokalitách.
Více informací o organizaci můžete nalézt na adrese www.sance.chrudim.cz

e-mail: sophia@sance.chrudim.cz
web: http://sance.chrudim.cz