Odborný/á asistent/ka se zaměřením na teorii a metody sociální práce (Olomouc)

Děkanka Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vypisuje výběrové řízení na obsazení místa na Katedře křesťanské sociální práce.

Pracovní zařazení: odborný/á asistent/ka se zaměřením na teorii a metody sociální práce, zejména v oblasti sociální práce s osobami s postižením

Úvazek: 0,3  

Pracoviště: Katedra křesťanské sociální práce

Termín nástupu: 1. 4. 2014

Kvalifikační předpoklady: 

 • blízká perspektiva habilitace v oboru sociální práce (nejlépe do 1 roku)
 • publikace v oboru
 • motivace k vědeckému růstu
 • praxe v oboru výhodou
 • identifikace s křesťanským profilem sociální práce  

Datum a místo odevzdání přihlášky:  do 28. 2. 2014, na obálku napsat: 

Děkanát CMTF UP        
výběrové řízení        
Univerzitní 22        
771 11 Olomouc  

Požadované doklady:

 • přihláška do výběrového řízení s uvedením, o jaké místo se žadatel uchází
 • strukturovaný životopis
 • notářsky ověřené doklady o dosaženém vzdělání
 • doklad o praxi v oboru
 • přehled publikační a vědecké činnosti v oboru
 • doporučení

e-mail:
web: http://www.upol.cz/