Pečující osoba v dětské skupině (Praha)

Magistrát hlavního města Prahy hledá pro své dvě dětské skupiny (kapacita jedné skupiny je 12 dětí) na Praze 1 pečující osoby na plný pracovní úvazek v pracovním poměru / dohodu o pracovní činnosti na max. 20 hod. týdně / dohodu o provedení práce do 300 hod./rok.

Stručná charakteristika práce:

 • zabezpečení komplexní péče o děti ve věku 2 – 6 let,
 • zajištění komplexní vzdělávací a výchovné činnosti.
 • organizace denního programu dětí a podíl na organizování výletů a dalších akcí dětské skupiny.
 • odpovědnost za dodržování provozních a hygienických pravidel při práci s dětmi a za jejich bezpečnost a zdraví.
 • spolupráce při aktualizaci vnitřních pravidel a plánu výchovy a péče dětské skupiny.
 • vedení denní administrativy.
 • komunikace s rodiči.

Požadujeme: 

 • minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou
 • odbornou způsobilost pečující osoby podle § 5 odst. 5 zákona č. 247/2014 Sb. o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, kterou je a) odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry, zdravotnického asistenta, ošetřovatele, porodní asistentky, zdravotně-sociálního pracovníka, zdravotnického záchranáře, psychologa ve zdravotnictví nebo specializovaná způsobilost k výkonu povolání klinického psychologa, nebo b) odborná způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka nebo odborná způsobilost pracovníka v sociálních službách, nebo c) odborná kvalifikace učitele mateřské školy, učitele prvního stupně základní školy nebo vychovatele
 • zdravotní způsobilost a bezúhonnost
 • kladný vztah k dětem
 • schopnost samostatně organizovat a koordinovat činnost v dětské skupině,
 • kreativitu
 • schopnost týmové práce
 • komunikační dovednosti, včetně dobrých vyjadřovacích schopností v písemném i mluveném projevu
 • zodpovědnost

Bližší informace naleznete v úplných oznámeních na úřední desce Magistrátu hl. m. Prahy – Volná místa a kariéra na MHMP – na www.praha.eu.

e-mail: kariera.magistrat@praha.eu
web: http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/kariera/index.html