Pracovník přímé péče (Brno)

 
Ruka pro život o.p.s. vypisuje výběrové řízení na pozici Pracovníka přímé péče s předpokládaným nástupem Srpen 2015.
 
Náplň práce:
 
– podpora a péče o osoby s poruchou autistického spektra v kombinaci se středně těžkým až těžkým mentálním postižením, případně i přidruženým fyzickým handicapem,
– zabezpečení náplně služby Chráněného bydlení dle zákona č.108/2006 Sb., §51 – poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.)
– vedení požadované evidence a dokumentace o práci s uživatelem na úrovni pracovníka přímé péče,
– individuální plánování.
 
Požadujeme: 
 
– NUTNÉ vzdělání dle zákona č.108/2006 Sb. (min. SŠ vzdělání v oblasti sociální práce, sociální nebo speciální pedagogiky, příp. kurz pracovníka v sociálních službách),
– NUTNÁ praxe v oblasti poskytování služeb osobám s poruchou autistického spektra, vztah k cílové skupině a citlivost k potřebám uživatelů,
– schopnost samostatně vést skupinu uživatelů s různým stupněm postižení, schopnost samostatně připravit a realizovat program pro svou skupinu,
– bezúhonnost, zdravotní a právní způsobilost, schopnost přijmout zodpovědnost, spolehlivost,
– schopnost plánování času, motivování lidí, vysoká míra koncentrace a schopnost dělit pozornost,
– loajalitu s organizací, zachovávání dobrého jména organizace,
– schopnost práce v týmu, kreativita, iniciativa, kultivované a příjemné vystupování,
– odolnost vůči psychické zátěži a stresu,
– uživatelská znalost práce na PC (Microsoft Word, Internet Explorer),
– výhodou praxe v oblasti pobytových sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením,
– výhodou hudební nadání (hra na vlastní hudební nástroj) a zdravotní vzdělání.
 
Nabízíme:
 
– celý úvazek,
– nástup 08/2015,
– propracovaný systém zaškolování,
– stabilní zázemí organizace poskytující sociální služby od října roku 2008,
– možnost podílet se na vzniku zcela nové a v Jihomoravském kraji žádané služby,
– směny dle potřeb služby – denní, noční, víkendové (konkrétní rozdělení služeb je otázka domluvy týmu pracovníků – nevylučujeme možnost pouze nočních směn, případně směn pouze ve všední den),
– smlouvu na dobu určitou s možností prodloužení, stabilní pracoviště v Brně,
– zajímavou práci v malém týmu, možnost realizovat vlastní nápady,
– péči o osobní a kvalifikační růst (celoživotní vzdělávání pracovníků v sociálních službách dle požadavků zákona 108/2006 Sb.,
– mzdu a odměny odpovídající pracovní pozici, bonusový týden dovolené, podporu externího supervizora, příspěvek na akreditované vzdělávání, stravné formou zvýhodněné ceny obědů.
 
Průběh výběrového řízení:
 
Tři podmínky pro zařazení do 2. kola výběrového řízení:
 
  • naplnění požadavků organizace (zejména kvalifikační předpoklady a praxe s cílovou skupinou),
  • strukturovaný životopis (jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, aktivní e-mailový kontakt, dosažené vzdělání, praxe v oboru – pozice a délka praxe),
  • motivační dopis (proč Vás zajímá uvedená pozice, co můžete organizaci nabídnout).
Osloveni budou ti uchazeči, kteří zašlou strukturovaný životopis a motivační dopis a naplní požadavky organizace zejména v otázce praxe s cílovou skupinou. Tito uchazeči budou průběžně zváni na osobní pohovory, které proběhnou v Denním stacionáři Božetěchova, o termínu budou uchazeči informováni alespoň pět pracovních dní předem. K tomuto pohovoru vypracují uchazeči krátký projekt s aktivitou pro zadanou cílovou skupinu.
 
Součástí výběrového řízení bude pravděpodobně také aktivita vytipovaných uchazečů se zástupci cílové skupiny v rozsahu dvou pracovních dnů.
 
Organizace si vyhrazuje právo neobsadit pozici v případě, že nenajde v rámci výběrového řízení vhodného kandidáta.
 

e-mail:
web: