Pracovník v sociálních službách (Brno)

Statutární město Brno, MČ Brno-Bystrc, tajemník ÚMČ Brno-Bystrc vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici dle organizační struktury (zaměstnavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv zrušit) pracovník v sociálních službách (s kompetencí zdravotnického asistenta) dle § 116 zák. 108/2006 Sb., v nepřetržitém provozu v odlehčovací pobytové službě.

Hlavní pracovní poměr, na dobu neurčitou, nástup nejlépe od 9. 3. 2020, případně dle domluvy pracovní úvazek 37,5 hod./týden (tj. v nepřetržitém provozu plný úvazek), platové zařazení ve tř. 8 – dle zák. č. 262/2006 Sb. a NV č. 341/2017 Sb., rizikový příplatek (směny).

Předpoklady: 

 • Odborná způsobilost dle §116 zák. č. 108/2006 Sb.: úplné střední vzdělání (s výučním listem, s maturitou) a akreditovaný kvalifikační kurz nebo úplné střední odborné vzdělání se zaměřením na sociální péči v oboru pečovatelská činnost, ošetřovatelství, péče o nemocné 
 • Bezúhonnost 
 • Plná svéprávnost 
 • Zdravotní způsobilost

Požadavky: 

 • Zkušenosti z oblasti péče o seniory a zdravotně postižené občany 
 • Další schopnosti a dovednosti 

  • sociální cítění 
  • vztah ke starším a zdravotně postiženým lidem 
  • empatie a proaktivní trpělivost 
  • zvládání aktivizačních technik v práci se seniory a praxe ve zdravotnictví výhodou

Doložení předpokladů a požadavků: 

 • bezúhonnost: originál výpisu z rejstříku trestů – ne starším tří měsíců (bude nutno předložit nejpozději u ústního pohovoru) 
 • odborná způsobilost: ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání; v případech, kdy vzdělání nepokrývá odbornou způsobilost, i doklad o způsobilosti dle výše uvedených požadavků na vzdělání, tj. např. doklad o absolvování příslušného akreditovaného kvalifikačního kurzu (nutno doložit k přihlášce, nebo přiložit doklad o zařazení do kvalifikačního kurzu s termínem dokončení nejpozději do 2/2020) 
 • plná svéprávnost: písemné čestné prohlášení přiložené k přihlášce 
 • zkušenosti a schopnosti: písemné čestné prohlášení přiložené k přihlášce 
 • zdravotní způsobilost: osvědčí lékař pracovně lékařské péče (před nástupem)

Přihlášku doplněnou strukturovaným životopisem a přílohami osvědčujícími požadavky a předpoklady předejte na podatelně úřadu nebo zašlete nejpozději do 28. 2. 2020 (razítko pošty) v obálce označené „výběrové řízení OPS“ na adresu: 

Statutární město Brno
MČ Brno-Bystrc
nám. 28. dubna 60
635 00 Brno 

Bližší informace na tel. 775 382 975

e-mail: v.pluskalova@seznam.cz
web: http://www.bystrc.cz/voln%C3%A1-m%C3%ADsta.html