Právník/právnička v oblasti SPOD (Ostrava)

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví magistrátu města Ostravy zajišťuje pro statutární město Ostrava a obce širšího správního obvodu výkon sociálně-právní ochrany dětí v oblasti náhradní rodinné péče. Pro obce širšího správního obvodu pak agendu SPOD v celém zákonném rozsahu.

👉 Podstatou práce je poskytování právní pomoci při výkonu opatrovnictví dítěte, jehož opatrovníkem byl jmenován orgán sociálně-právní ochrany dětí (dále jen „OSPOD“), včetně pomoci při zajišťování výkonu funkce opatrovníka pro správu jmění dítěte; poskytování právní pomoci při výkonu poručenství dítěte, u kterého vykonává OSPOD funkci poručníka, zastupování u soudu…

https://fajnovepracoviste.cz/pravnik-pravnicka-v-oblasti-socialne-pravni-ochrany-deti/