Metodik / metodička v oblasti sociální ochrany (Ostrava)

Statutární město Ostrava, magistrát vyhlašuje výběrové řízení na pozici metodik / metodička v oblasti sociální ochrany v rámci odboru sociálních věcí a zdravotnictví.

Termín pro podání přihlášky:  09.02.2023

Více:  https://www.ostrava.cz/cs/urad/uredni-deska?getCategory=49991744465c666b41a3845af59ac513

Pracovní náplň:

Poskytuje odborné poradenství v nejširších formách sociálně právní ochrany osob, včetně jeho koordinace a dozoru úrovně poskytování sociálními pracovníky úřadů městských obvodů. Vykonává metodickou, konzultační a poradenskou činnost v oblasti sociální práce, sociální prevence, veřejného opatrovnictví a zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění, včetně činností směřujících ke sjednocování postupů na území města v těchto oblastech. Zajišťuje kontrolu výkonu přenesené působnosti svěřenou úřadům městských obvodů v oblasti sociální práce, sociální prevence, veřejného opatrovnictví a zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění.

Jiné požadavky:

Znalost legislativy týkající se sociální ochrany obyvatel  a postupů v oblasti správního řízení, systému fungování a spolupráce organizací působících v Ostravě v sociální oblasti (působnost magistrátu, úřadů městských obvodů, neziskových organizací apod.), znalost metod sociální práce a jejich aplikace v praxi, výkon přímé práce s klientem v rozsahu min. 1 roku, aktivní znalost práce na PC a afinita k IT systémům, koncepční myšlení, samostatnost, odpovědnost, tvořivost, komunikační dovednosti, kultivovaný ústní i písemný projev,  flexibilita, zvládání stresu. Výhodou: zkoušky odborné způsobilosti, znalost cizího jazyka, řidičský průkaz sk. B.

Kvalifikace:

Dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů – vysokoškolské vzdělání (Bc., Mgr.) zaměřené na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku

Platová třída:

11. platová třída (25.280, – Kč – 37.170, – Kč) podle délky uznané praxe v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů; možnost postupného přiznání osobního příplatku – dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, odměny za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu