Metodik / metodička sociální práce (Praha)

Magistrát hlavního města Prahy obsazuje ve výběrovém řízení pozici metodik / metodička sociální práce v odboru sociálních věcí (kód 3288).

Úředníkem podle § 4 zákona č.  312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se může stát fyzická osoba, která je státním občanem ČR nebo cizím státním občanem s trvalým pobytem v ČR, dosáhla věku 18 let, je plně svéprávná, bezúhonná a ovládá český jazyk.

Stručná charakteristika práce

 • prošetřování způsobu vyřízení stížností proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu správního orgánu v oblasti sociální práce
 • posuzování řešení složitých sociálních případů a problémů v sociální oblasti
 • řešení stížností na úkony v oblasti sociální péče, zejména co se týče osob se zdravotním postižením, seniorů a dalších znevýhodněných osob
 • provádění komplexní kontroly výkonu státní správy na úseku sociální práce v působnosti hlavního města Prahy včetně zpracování nápravných opatření
 • koordinace a zajišťování poskytování sociálních služeb osobám, jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby
 • metodické vedení sociálních kurátorů na jednotlivých městských částech

Požadujeme

 • vysokoškolské vzdělání v  magisterském nebo bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání při současném splnění podmínek pro odbornou způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka podle § 110  odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění
 • znalost související legislativy, zejména znalost (správního řádu, občanského zákoníku a kontrolního řádu)
 • znalost práce na PC (MS Office, Internet)

Výhodou je praxe v sociální oblasti, znalost IS OKsystem, znalost zákona o pomoci v hmotné nouzi a odborná způsobilost pro výkon správní činnosti na úseku sociálních služeb.

 Co Vám nabízíme?

 • pracovní poměr na dobu neurčitou
 • plný pracovní úvazek, pružnou pracovní dobu, 5 týdnů dovolené, 3 dny indispozičního volna
 • zařazení do 11. platové třídy podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. (příloha 1), osobní ohodnocení po zkušební době
 • benefitový systém Cafeteria, příspěvky na roční jízdné městskou hromadnou dopravou (Lítačka), stravování (elektronická stravenková karta), penzijní připojištění a řadu dalších zaměstnaneckých výhod
 • vlastní zařízení péče o děti zaměstnanců (dětské skupiny)
 • pracoviště v centru Prahy

Pokud Vás nabídka zaujala, budeme se těšit na Vaši přihlášku, která je podmínkou pro zařazení a účast ve výběrovém řízení. Výčet náležitostí přihlášky a k ní požadovaných ověřených dokladů, včetně způsobu jejího podání, naleznete v úplném znění oznámení o vyhlášení výběrového řízení podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, uveřejněném na úřední desce na www.praha.eu a kariérních stránkách Magistrátu hl. města Prahy kariera.praha.eu.

Přihlášku s přílohami je třeba doručit nejpozději dne 2. března 2021 do podatelny Magistrátu hl. města Prahy, Jungmannova č. 35/29, 111 21 Praha 1, nebo prostřednictvím datové schránky.