Metodik / metodička služeb sociální péče (Praha)

Magistrát hlavního města Prahy vyhlašuje výběrové řízení na 2 pozice metodik / metodička služeb sociální péče v odboru sociálních věcí Magistrátu hlavního města Prahy (kódy 3281 a 3282).

Stručná charakteristika práce:

 • Poskytování odborné a metodické pomoci poskytovatelům sociálních služeb v oblasti jejich rozvojových aktivit.
 • Metodické řízení příspěvkových organizací hl. města Prahy v oblasti poskytovaní sociálních služeb.
 • Zpracovávání metodických pokynů týkající se standardů kvality sociálních služeb včetně kontroly jejich plnění. S
 • polupráce při přípravě rozpočtu příspěvkových organizací.
 • Metodická činnost v oblasti vykazování výkonů přímé péče v sociálních službách.
 • Podíl na tvorbě Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb.
 • Poskytování poradenské pomoci poskytovatelům sociálních služeb péče a občanům v oblasti využívání sociálních služeb péče.
 • Zpracovávání stanovisek, vyjádření a návrhů na řešení úkolů, které si vyžádají orgány města.

Požadujeme: 

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu
 • základní orientace v právních předpisech oblasti sociálních věcí, zejména znalost zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění
 • znalost práce na PC (MS Office, Internet), schopnost pracovat s právními informačními systémy
 • komunikační dovednosti, dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu
 • schopnost samostatného rozhodování, přesnost, pečlivost, zodpovědnost

Výhodou:

 • znalosti v oblasti rozvoje kvality a transformace sociálních služeb

Co Vám nabídneme?

 • pracovní poměr na dobu neurčitou
 • plný pracovní úvazek
 • pružnou pracovní dobu
 • zařazení do 11. platové třídy podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. (příloha 1),
 • osobní ohodnocení po zkušební době
 • pracoviště v centru Prahy
 • 5 týdnů dovolené
 • 3 dny indispozičního volna
 • benefitový systém Cafeteria
 • příspěvek na roční jízdné městskou hromadnou dopravou (Lítačka)
 • příspěvek na stravování formou elektronické stravenkové karty
 • příspěvek na penzijní připojištění
 • zařízení péče o děti zaměstnanců – dětská skupina
 • a řadu dalších zajímavých zaměstnaneckých výhod

Pokud Vás nabídka zaujala, budeme se těšit na Vaši přihlášku, která je podmínkou pro zařazení a účast ve výběrovém řízení. Výčet náležitostí přihlášky a k ní vyžadovaných dokladů včetně způsobu jejího podání naleznete v oznámení o vyhlášení výběrového řízení podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, které je uveřejněno na naší úřední desce na www.praha.eu nebo kariérních stránkách Magistrátu hl. města Prahy na kariera.praha.eu.

Přihlášku je třeba doručit tak, jak je uvedeno v oznámení o vyhlášení výběrového řízení, nejpozději dne 22. 1. 2020, do podatelny Magistrátu hlavního města Prahy, Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1.

e-mail: kariera.magistrat@praha.eu
web: http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/deska/index.html?typ=19&odbor=0&strana=1&stranavel=20