Metodik / metodička služeb sociální prevence (Praha)

Magistrát hlavního města Prahy vyhlašuje výběrové řízení na 2 pozice metodik / metodička služeb sociální prevence v odboru sociálních věcí Magistrátu hlavního města Prahy (kódy 3283 a 3284).

Stručná charakteristika práce:

 • Koordinace a usměrňování tvorby střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a zajišťování místní a typové dostupnosti sociálních služeb hlavního města Prahy, zejména:

  • spolupráce na tvorbě sítě služeb sociální prevence ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb
  • zajišťování informací o poskytování služeb sociální prevence
  • zpracovávání metodických a analytických materiálů pro oblast služeb sociální prevence
  • komunikace s poskytovateli služeb sociální prevence
  • propojování sítě služeb sociální prevence se systémem financování těchto služeb
  • vedení pracovních skupin k tvorbě metodiky a standardů v oblasti služeb sociální prevence
  • hodnocení žádostí poskytovatelů sociálních služeb o dotaci/grant
  • příprava materiálů pro jednání orgánů hl. města Prahy.

Požadujeme:

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu
 • základní orientace v právních předpisech oblasti sociálních věcí, zejména znalost zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění
 • znalost práce na PC (MS Office, Internet), schopnost pracovat s právními informačními systémy
 • komunikační dovednosti, dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu
 • schopnost samostatného rozhodování, přesnost, pečlivost, zodpovědnost

Výhodou:

 • znalost pražských strategických dokumentů v oblasti bezdomovství (vítána praxe v oblasti práce s lidmi bez domova) a/nebo základní orientace v oblasti reformy psychiatrické péče

Co Vám nabídneme?

 • pracovní poměr na dobu neurčitou
 • plný pracovní úvazek
 • pružnou pracovní dobu
 • zařazení do 11. platové třídy podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. (příloha 1),
 • osobní ohodnocení po zkušební době
 • pracoviště v centru Prahy
 • 5 týdnů dovolené 
 • 3 dny indispozičního volna
 • benefitový systém Cafeteria
 • příspěvek na roční jízdné městskou hromadnou dopravou (Lítačka)
 • příspěvek na stravování formou elektronické stravenkové karty
 • příspěvek na penzijní připojištění zařízení péče o děti zaměstnanců – dětská skupina
 • a řadu dalších zajímavých zaměstnaneckých výhod

Pokud Vás nabídka zaujala, budeme se těšit na Vaši přihlášku, která je podmínkou pro zařazení a účast ve výběrovém řízení. Výčet náležitostí přihlášky a k ní vyžadovaných dokladů včetně způsobu jejího podání naleznete v oznámení o vyhlášení výběrového řízení podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, které je uveřejněno na naší úřední desce na www.praha.eu nebo kariérních stránkách Magistrátu hl. města Prahy na kariera.praha.eu.

Přihlášku je třeba doručit tak, jak je uvedeno v oznámení o vyhlášení výběrového řízení, nejpozději dne 22. 1. 2020, do podatelny Magistrátu hlavního města Prahy, Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1.

e-mail: kariera.magistrat@praha.eu
web: http://urdeska.praha.eu/files/vyberove%20rizeni_SOV_3283-3284_metodik-sluzeb-socialniprevence_VR7-20.pdf?ids=NCMzG-pbxpl-4705Cn3ioa4Hk6-pbxsh-A==